Nyheter / 2023 / Dubbel uppgradering och återbruk i Einar Mattssons kvarter Bergsgruvan
2023-05-09

Dubbel uppgradering och återbruk i Einar Mattssons kvarter Bergsgruvan

”Jag har strävat efter att mina hyresgäster skulle få hemkänsla var de än bodde. Och jag har glatt mig när jag sett exempel på att det lyckats”, har Einar Mattsson själv sagt. Samma inställning präglar kulturen inom Einar Mattsson-koncernen än idag.

Eleonora Sand rotkoordinator_uppgradering och återbruk.jpgEleonora Sand. Foto: Erika Norell/Einar Mattsson

Kvarteret Bergsgruvan: En fastighet, två olika hus

Genom åren har Einar Mattsson köpt fastigheter i Stockholm på framför allt Södermalm, Norrmalm, i Vasastan, city och i andra stadsdelar. De bästa husen bevarades och renoverades enligt tidens kvalitetsnormer. Nedgångna hus revs och ersattes av nya byggnader med modern standard. Bergsgruvan representerar båda delarna – bevarande och nybyggnation.

– Einar Mattsson förvärvade Bergsgruvan på 60-talet. Fastigheten bestod av ett hus byggt 1910 och ett annat som var äldre. Det äldre huset var i sämre skick och revs, medan 1910-huset bedömdes värt att bevara och bygga om, berättar Martin Fors, fastighetschefpå Einar Mattsson sedan 2017.

1910-huset renoverades samtidigt som ett nytt hus uppfördes vägg i vägg i hörnet av Timmermansgatan och Prästgårdsgatan. År 1971 stod båda husen inflyttningsklara. Ännu ett kapitel i Einar Mattssons och stadens historia hade inletts.

Uppgradering i etapper

Att husen är byggda under olika tidsepoker innebär utmaningar men också spännandemöjligheter. En fördel är givetvis att båda husen kan åtgärdas inom ramen för samma projekt, uppdelat på varsin etapp. Första etappen, ombyggnationen av 1910-huset, påbörjades 2021 och gick i mål hösten 2022. Parallellt förbereddes den andra etappen och planen är att 1971-huset ska stå inflyttningsklart i december 2023.

– I ROT-projekten utvecklar vi fastigheterna för att möta de boendebehov och hållbarhetskrav som vi ser idag och de närmaste 50–70 åren framåt. Det innebär i praktiken att varje fastighet uppgraderas till en ny och bättre version, med rätt egenskaper för att möta framtiden. Nästa stora ROT-projekt på Bergsgruvan kommer att ske tidigast på 2070-talet. Beställningen på det arbetet lär komma från en ny fastighetschef på Einar Mattsson. Inte från mig, skrattar Martin.

Återbruksinventering

Att bevara fönstren i 1910-huset är i sig ingenting ovanligt. Einar Mattsson har länge återbrukat material av det enkla skälet att det handlar om sunt ekonomiskt hållbart förnuft. Nu utvecklas återbruket med utgångspunkt från koncernens hållbarhetsstrategi. Kopplat till strategin har återbruksinventeringar genomförts även här. Martin förklarar varför:

– Varje fastighet är unik och återbruksinventeringen ger en strukturerad bild av vilka produkter som eventuellt kan återbrukas i fastigheten eller i andra projekt. Inventeringen är också viktig för att vi i slutänden ska kunna göra de bästa valen för miljö, klimat och ekonomi. Även återbruk måste fungera långsiktigt för att bli hållbart. Inventeringen gav både inspiration och konkreta svar på vilka material som var lämpliga att återbruka i 1910-huset. Utöver redan nämnt bevarades även fönsterbänkar, dörrpartier i entréerna, flera parkettgolv, trappor och trappräcken samt betonggolvet i ett antal badrum.

Nya vindslägenheter och nöjda hyresgäster

När Einar själv genomförde ROT-projekt på 1950-talet och framåt var det inte självklart att omvandla vindar till lägenheter. Idag är efterfrågan på bostäder desto högre och det gäller inte minst på Södermalm. På vindsvåningen i 1910-huset i Bergsgruvan fanns redan en 2:a samt en förrådsdel. Planen blev att flytta förråden och bygga två nya ettor om vardera 34 kvm. Men först behövde en utmaning hanteras. Det visade sig att bjälklag och takstolar behövde förstärkas. Trots detta extra moment kunde vindslägenheterna byggas och slutbesiktas i tid. Att resultatet blev fantastiskt kan ROT-koordinatorn på Bergsgruvan, Eleonora Sand, intyga.

– Vindslägenheterna blev jättefina, med magiskt ljusinsläpp och härlig utsikt över takåsarna på Södermalm. Som helhet har ROT-teamet verkligen lyckats återskapa husets ursprungliga kvaliteter genom både återbruk och nya material av hög kvalitet. Flera av återflyttarna och de nya hyresgästerna har uttryckt att de upplever resultatet som ännu bättre än förväntat. Det glädjer oss alla, sammanfattar Eleonora.

Fråga oss