Nyheter / 2022 / Bra fastighetsägar-samarbete stärker Rågsveds utveckling
2022-11-25

Bra fastighetsägar-samarbete stärker Rågsveds utveckling

Föreningen Rågsveds Fastighetsägare bildades 2012 för att samverka och stimulera en positiv utveckling av Rågsved. Den ideella föreningen arbetar för att öka trygghet och trivsel i området. Einar Mattsson är stolta över att vara en del av samarbetet.

Leif Eriksson fastighetsförvaltare rågsved.jpgFoto: Erika Norell/Mattias Hamren

Familjebostäder tog initiativet, och i nära samverkan med staden och Fastighetsägarna Stockholm, skapades föreningen. Vid starten var Familjebostäder, Svenska Bostäder, Stockholmshem, Ikano Bostad, Micasa och Fastighetsägarna Stockholm med. Sedan dess har även Einar Mattsson, Sisab, Stockholm Parkering och nu senast Sveafastigheter anslutit sig. Tillsammans äger och förvaltar fastighetsägarna i föreningen nästan 70 procent av samtliga lägenheter och flerbostadshus i Rågsved.

Vad är det som gör samarbetet framgångsrikt?
 – Att vi alla fastighetsägare har en gemensam vision, gör samarbetet framgångsrikt. Tillsammans med de boende på olika sätt stärker vi upp Rågsved och alla dess fördelar, kommenterar Leif Eriksson, fastighetsförvaltare på Einar Mattsson.

I den årliga hyresgästundersökningen har den upplevda tryggheten ökat under flera år. Idag upplever nära 86 procent av hyresgästerna att deras boendemiljö är trygg.

 – Det är roligt att hyresgästerna märker av vårt engagemang och att vi arbetar systematiskt för att stärka trivsel och trygghet. Våra fastighetsskötare och fastighetstekniker är på plats i området och möter våra hyresgäster. Vi informerar i portarna och på Mina sidor om vad som är på gång i lägenheterna, i fastigheterna och i området. Vi gör också konkreta insatser för att öka skalskydden t ex med passersystem, säkrare lås och bättre belysning i utemiljön. Att enträget se till att ha ordning och reda – att det är helt, rent och snyggt både i och utanför fastigheterna påverkar också, avslutar Leif Eriksson.

Bidrag till Rågsveds positiva utveckling
Föreningen Rågsveds Fastighetsägare har betydelse för området. Föreningen bidrar t ex med läxhjälp till hyresgästers barn och ungdomar, erbjuder sommarjobb åt ungdomarna eller stödjer den lokala idrottsföreningen. Samarbetet med lokala aktörer och polisen är också viktigt.

Fråga oss