Nyheter / 2021 / Välsorterat på Einar Mattssons byggarbetsplats Telefoncentralen
2021-09-14

Välsorterat på Einar Mattssons byggarbetsplats Telefoncentralen

Avfallshantering på byggen är komplext. Många aktörer samsas i en ständigt föränderlig miljö. Lösningen är struktur, engagemang och nytänkande.


Att vara lyhörd och strukturerad är två bra sätt att komma framåt i jobbet med att hantera byggavfall på ett hållbart vis. Allt enligt Linda Bernheden, som var platschef under 2020 på projektet Telefoncentralen i Hägersten. Här arbetas framgångsrikt med att minska mängden avfall och att bli effektivare i att sortera det avfall som blir över. Genom bättre resursutnyttjande och ökad grad av återvinning främjas både ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Resultatet för Linda och hennes team? I projektet Telefoncentralen lyckades man sortera hela 88% av avfallet under 2020, bäst i koncernen. Nu arbetar de vidare mot målet 0% osorterat avfall.

Lärdomar från Koppången
Innan Telefoncentralen var Linda platschef för projektet Koppången i Norra Djurgårdsstaden. Där minskades mängden avfall rejält genom bland annat ett nytt arbetssätt.

– Betong väger mycket och utgör ofta en stor del av avfallet. Av en av mina kollegor som är betongexpert fick jag tipset att alltid att förbereda nästa plan redan innan man flytspacklar det första. Bara det här lilla tipset gjorde stor skillnad för avfallsmängderna i just Koppången. Med blicken framåt kan man bli mer resurseffektiv. Byggmetoderna styr visserligen möjligheterna men tankesättet går att applicera överallt, berättar Linda.

Städhalvtimmen engagerar alla
Ett annat nytänkande är ”städhalvtimmen”. Varje fredag eftermiddag samlas alla på byggarbetsplatsen för att städa ett för dagen utvalt område.

– Alla på plats ska delta. Även vi i platsledningen och underentreprenörerna. På en halvtimme hinner man mycket och engagemanget är stort. Alla inser vikten av ordning och reda och städhalvtimmen bidrar till förändrade beteenden. Vi har inte tid att vara avfallspoliser, det gäller att varje individ tar ansvar, förklarar Linda.

“Sätt standarden tidigt”
I såväl Koppången som Telefoncentralen tog man upp avfallsfrågan redan i startfasen.

– Att sätta standarden tidigt är viktigt. På Telefoncentralen tog vi in avfallsföretaget Sortera för att hjälpa oss med frågor som ytbehov, fraktioner, brandregler och logistik. De introducerade även den nya avfallsförordningen till oss och våra underentreprenörer så att vi snabbt kom igång med fler fraktioner och nya krav.

Hur sprids erfarenheten till andra projekt?
– Vi har ett ledarforum varje månad där vi lyfter olika frågor. Under 2020 talade vi mycket om den nya avfallsförordningen. Erfarenheter sprids också naturligt till nya projekt i och med att vi inte jobbar med fasta team.

Efterlyser helhetstänkande
– Det finns ännu mer att göra för att minska klimatpåverkan, menar Linda. Det fokuseras mycket på slutprodukten, byggmaterial och miljöcertifieringar. Jag tycker vi borde se mer på helheten, på hur vi bygger. Det går att göra klimatsmarta val i allt från planering av ytor och transporter till belysning och byggvärme. Mer fokus på det tidiga byggskedet gagnar både ekonomin och miljön, avslutar Linda.

Fråga oss