Nyheter / 2021 / Special-fredagsporträtt med fokus på Einar Mattsson-koncernens arbetsmiljövecka
2021-04-29

Special-fredagsporträtt med fokus på Einar Mattsson-koncernens arbetsmiljövecka

Under veckan har samtliga medarbetare deltagit i aktiviteter och samtal kopplat till hälsa och säkerhet. Vi frågade tre medarbetare från olika delar av koncernen om hur veckan varit och slutligen projektledaren om resultatet.

På Einar Mattsson har veckan fyllts med alla möjliga former av samtal och lärande om hur vi förbättrar vår arbetsmiljö. Arbetsmiljöveckan har involverat alla medarbetare. Utbildnings- och instruktionsfilmer har tagits fram av och med anställda för att exemplifiera faror och ge tips på tänkbara lösningar på återkommande riskmoment. Detta material har sedan kompletterats med material från Diskrimineringsombudsmannen, 1177, försäkringsbolag, Trafikverket med flera.

Thomas Nilsson, tjänsteman och projektledare för ROT-projekten Geten 29 och Gullvivan 9:

Vad tycker du om att Einar Mattsson gjorde en digital arbetsmiljövecka och inte en dag som förut?
— Jag tycker att det varit jättebra att det pågått under en hel vecka. Att vi dagligen har pratat koncentrerat på ett tema, det har verkligen varit givande. Det har gett tid till extra eftertanke och reflektion.

Vilket innehåll har varit bäst?
— Särskilt förtjust blev jag i filmen ”Aha, oj och aj” om hur vi riskbedömer. Sedan var det kul att se sina kollegor i filmerna, inte minst våra superhjältar Kenny och Gabor i filmen om hur vi kan göra våra byggarbetsplatser säkrare.

Har du lärt dig något nytt?
— Jag har rapporterat in en Aha-risk via Buildsafe-appen i mobilen och fått återkoppling om att åtgärd ska ske. Så nu är jag säkrare på att jag bedömer risken korrekt.

Johan Grund, hantverkare på nyproduktionsprojektet Telefoncentralen:

Vad var det bästa inslaget under veckan?
— Föreläsningen om "Kraften i ett starkt medarbetarengagemang" var väldigt bra. Att vi inte behöver göra saker till så stora jätteprojekt, utan att stycka förändringarna till mindre delmoment. Att förändringen sker stegvis och sakta går framåt så länge vi har en tydlig målbild.

Vad var mest givande för din egen del i veckan?
— Att vi i mitt projekt delade upp oss i mindre grupper, delvis på grund av Covid, vilket gjorde att det blev väldigt bra samtal under dagarna. Det var också bra med tips, råd och tydliggörande filmer och all bra strukturerad information som intranätet fyllts på med som jag kan gå tillbaka till när jag vill och behöver.

Du rör dig dagligen i produktionen, har du lärt dig något nytt?
— Det är alltid bra att påminnas om just säkerhet och risker. Du blir aldrig fullärd.

Gabor Szanto, huvudskyddsombud för Einar Mattsson Byggnads AB, hantverkare, på ROT-projektet i kvarteren Geten just nu:

Hur känner du efter veckan då hela koncernen belyst arbetsmiljön extra mycket?
— Det är så bra och roligt att kollegorna själva velat vara med och bidra till materialet inför veckan. Det har hjälpt oss att komma ut med viktiga budskap då vi gärna tittar på våra kollegor. Det har även varit många bra inslag från andra, men jag har märkt att det material vi gjort själva i form av filmer, poddar med mera är det som uppmärksammats mest. Filmer måste vi jobba mer med.

Har det digitala formatet fungerat?
— Ja, det har fungerat. Jag är dock en vän av Covid-säkra fysiska möten. Det blir en helt annan dynamik i samtal där vi möts tillsammans på en plats. Så nästa år hoppas jag vi gör samma upplägg, men att vi har fysiska möten i små grupper. Där blir samtalen som bäst.

Vad ska vi göra bättre och fokusera mer på nästa år?
— Nästa år skulle jag önska att vi tittar ännu lite mer på maskiner och redskap. Hur vi tar hand om dem på bästa sätt, hur vi hanterar kyla och fukt och inte minst att använda rätt maskin vid rätt tillfälle. Att spara på kroppen och välja rätt maskin och låta maskinen göra det tyngsta arbetet.

Projektledare för arbetsmiljöveckan och HR-specialist Christina Eriksson:

Är du nöjd med veckan?
— Ja, det har fungerat bra trots att den i huvudsak skett digitalt via vårt intranät. Jag har fått feedback att det varit ett funktionellt upplägg med olika teman olika dagar. Oavsett vad du jobbar med finns risker. Det är värdefullt att vi alla påminns och reflekterar över vårt eget agerande och beteende.

Vad händer nu?
— Nu samlar vi ihop feedback och utvärderar all input. Utifrån de insamlade förbättringsförslagen jobbar vi nu vidare för att vässa till det som kan förbättras. Det blev tydligare vilken process som kan bli ännu säkrare, vilken checklista som behöver uppdateras, vilka egenkontroller som måste utföras oftare och vad som ska åtgärdas snabbare. Allt detta kommer ledning och chefer att ta del av, se över och prioritera hur det ska åtgärdas

Fråga oss