Nyheter / 2021 / Solceller driver hissar och tvättstugor vid Järvafältet
2021-05-20

Solceller driver hissar och tvättstugor vid Järvafältet

I kanten av det nu grönskande Järvafältet finns en av Einar Mattssons hundra fastigheter, Åvinge 2 i Tensta. Som Stockholms största privata hyresbostadsägare står energiförsörjningen i husen för en stor påverkan och kostnad. Därför installerades solceller på det största av hustaken. Solelen kommer totalt att generera cirka 105 kWh per år, vilket är tillräckligt med el för att täcka en stor del av fastighetens energibehov.

– Här ville vi utmana oss själva genom att i utvalda delar göra dessa äldre hus fristående från elnätet med förnybar energi. Det befintliga beståndet är den största delen av fastighetsbeståndet och måste när det ges möjlighet göras mer hållbara. Solenergin som genereras räcker för att driva ventilation, allmänbelysning, hissar och tvättstugor. Det är en väl avvägd kompromiss med tanke på att installationen blir en tämligen stor tillkommande investering. Eftersom vi under renoveringen ändå hade en projektorganisation för ombyggnation och renovering på plats klarade vi av att göra den, förklarar Martin Fors, fastighetschef på Einar Mattsson.

Än så länge är det ganska ovanligt att installera solceller i äldre flerbostadshus. Under projekteringen förde Einar Mattsson dialog med Stockholms stad kring att solels-installationen förändrar stadsbilden något och byggnadens tidstypiska karaktär. Till slut så kom man fram till en gemensam ståndpunkt och Einar Mattsson kunde installera solcellerna.

Utöver att sänka energianvändningen och därmed förbättra hållbarheten och driftnettot får koncernen också mer kompetens inom solels-området.

– Som stor privat fastighetsägare behöver vi lära känna ny teknik och hur man bäst applicerar den i industriell skala. Genom projektet i Tensta drar vi installationsmässiga lärdomar som vi kan få nytta av i fortsättningen. Vi lär oss både mer om solceller och om att koppla på ytterligare installationer i befintliga fastigheter. Den kunskapen är mycket värd för oss som bolag. Vi tar ytterligare ett steg i vår egen hållbarhets- och utvecklingsresa, avslutar Martin Fors.

Fråga oss