Nyheter / 2021 / SACO väljer Einar Mattsson för kommersiell fastighet
2021-01-15

SACO väljer Einar Mattsson för kommersiell fastighet

Den 11 januari tog Einar Mattsson över förvaltningen av Sveriges Akademikers Centralorganisations totalrenoverade fastighet på Lilla Nygatan 14 i Gamla Stan i Stockholm. Den nyrenoverade fastigheten är en renodlad kommersiell fastighet. Av de åtta våningsplanen innehar SACO själva två plan varav ett plan har en modern konferensanläggning. I uppdraget ingår teknisk och administrativ förvaltning samt drift.

– Utöver att arbeta proaktivt med drift, teknik och administration för fastighetens och hyresgästernas bästa kommer vi också stötta SACO med uppstarten av den nyrenoverade fastigheten och garantisamordning. Framförhållning är ett ledord såväl som i välkomnandet av nya hyresgäster som upphandling och start av samarbeten med nya leverantörer till fastigheten, säger Jakob Windh, affärs- och verksamhetsutvecklingschef på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.

Om uppdraget i kv Midas 6
Einar Mattsson Fastighetsförvaltning erbjuder totalförvaltningsuppdrag och deltjänster. På uppdrag av SACO kommer vi i kvarteret Midas 6 att arbeta med administrativ och teknisk förvaltning samt drift.

Inom ramen för den administrativa förvaltningen företräder Einar Mattsson fastighetsägaren i kontakten med hyresgästerna. Einar Mattsson kommer också att företräda fastighetsägaren vid uthyrning eller omförhandling av lokalkontrakt samt hyresförhandlingar. I den tekniska förvaltningen agerar Einar Mattsson som fastighetsägarens förlängda arm och hanterar myndighetskrav, sidoleverantörer och planering av underhåll. Vi arbetar även för att säkerställa att nya installationer optimeras för rätt energiåtgång. Driften kommer att arbeta förebyggande för att hålla fastigheten i ett gott skick.

Fråga oss