Nyheter / 2021 / Gammal hantverksmetod används när Einar Mattsson varsamt renoverar dörrar från sextiotalet
2021-10-19

Gammal hantverksmetod används när Einar Mattsson varsamt renoverar dörrar från sextiotalet

Hur många gånger har inte alla ytterdörrar i Einar Mattssons fastighetsbestånd öppnats och stängts, öppnats och stängts? Genom dessa dörrar har vardagen passerat, nya bebisar välkomnats hem, tonåringar har rusat ut och någon annan har gått ut för sista gången. Ett helt liv utspelar sig kring entrédörren till ett hus. Entrédörren välkomnar besökaren och den skapar trygghet för de boende på insidan.

Husen och innergårdarna i området Ängsholmsgränd i Vårberg har nyligen renoverats. Lägenheterna var i behov av upprustning efter 50 år av slitage. Husen uppfördes av byggmästare Einar Mattsson på sextiotalet och har ägts av familjeföretaget sedan dess. Även dörrar har en begränsad livslängd och behöver åtgärdas om möjligt. Eller behöver bytas ut helt om de inte går att reparera. Dörrarna på Ängsholmsgränd var i riktigt bra skick och kunde därför renoveras i stället för att bytas ut helt.

Eftersom en renovering betyder en massa transporter in och ut genom dörrarna av byggmaterial och hantverkare, så avvaktade förvaltaren med att åtgärda dörrarna till renoveringen var klar.

– Att transportera i väg en massa dörrar är både dyrt, opraktiskt och osäkert. Som fastighetsförvaltare vill du inte lyfta av en dörr, öppna upp huset och därmed riskera ovälkomna gäster, att larmen inte fungerar och att huset kyls ner. Så dörrarna behövde renoveras på plats, berättar Leif Eriksson, fastighetsförvaltare för området.

Renovering med sickel
De 36 stora ekdörrarna omhändertogs en och en. Port efter port. Den gamla missfärgade lacken som var kvar handskrapades bort med en sickel. En sickel ser ut som en plåtbit med skarpa kanter, som används för att jämna till en yta, skrapa bort färg eller lack. När den gamla lacken avlägsnades, fylldes hålen igen och skadorna reparerades, innan dörren slutligen lackades om.

Sparkplåten behölls orörd
Nedtill på en dörr sitter ofta en sparkplåt som skydd mot regnstänk och sparkar. Här var många sparkplåtar intakta så plåtbitarna kunde behållas helt orörda.

Både säkrare och snyggare
Det är inte bara entrédörrarna som fått sig ett lyft. Alla lägenheter har också fått säkerhetsdörrar. Ett nyckelfritt och digitalt passersystem infördes också i portarna tillsammans med ett antal andra åtgärder för att förhindra och minimera möjligheten till inbrott och skadegörelse. Nu är alltså även dörr-renoveringen avslutad och Ängsholmsgränd håller nu för många kommande generationers passager in och ut genom entrédörrarna

Fråga oss