Nyheter / 2020 / ​Einar Mattssons fastighetsförvaltning har god kapacitet att hantera nuvarande läge
2020-03-24

​Einar Mattssons fastighetsförvaltning har god kapacitet att hantera nuvarande läge

I Einar Mattsson Fastighetsförvaltning har rutinerna för verksamheten anpassats med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer. Det innebär en rad utmaningar men tack vare att både medarbetare, samarbetspartners, kunder och boende visar respekt för varandra, så löser sig det mesta väl under rådande omständigheter.

— Vi har en väldigt viktig verksamhet eftersom vi hanterar människors bostäder. Det handlar om att husen ska fungera för våra boende, och att vi som stor arbetsgivare tar vi riskerna på största allvar så att vår personal skyddas i arbetet de utför i lägenheterna, inleder Magnus Molin, vd för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.

— Arbete pågår för fullt för att förebygga smittspridning och oro. Därför har vi planer för olika riskscenarier i fastigheterna. Det kan exempelvis handla om att kunna lösa akuta vattenläckor hos boende som uppvisar symptom. Eftersom vi är förberedda så kan vi hantera det på ett för alla inblandade mycket bättre sätt.

Noggrann handtvätt och uppföljning av hälsan hos personalen
Utöver kommunikationen med de boende hur de kan skydda sig och oss från smitta så följer förvaltningen noga upp våra medarbetare så att de är hemma även vid milda förkylningssymtom.

— Vi undviker också i dagsläget att gå in i hem hos sjuka eller in i lägenheter hos dem som upplever symtom med luftvägsinfektioner, hosta och/eller snuva, eller influensaliknande symptom som feber och/eller muskelvärk. Vi vill också gärna veta om du tillhör en riskgrupp eftersom det då är extra viktigt att skydda dig.

— Bemanningen följs upp löpande, och vi har än så länge god kapacitet att hantera den löpande förvaltningen. Vi är förberedda på och har tydliga planer för hur vi ska hantera en rejäl ökning av sjukfrånvaro. Vi kan också se att färre boende gör felanmälningar nu eftersom de är försiktiga med besök från utomstående i dagsläget, avslutar Magnus Molin.


Exempel på Einar Mattssons rutiner i korthet:

  • Varje morgon går vi igenom hur medarbetarna mår
  • är medarbetare sjuka måste de stanna hemma
  • även de som har milda symptom på luftvägsinfektion (hosta, snuva) eller influensa (feber, muskelvärk) stannar hemma
  • vi tvättar händerna, noga och ofta
  • vi kommer vid kontakt fråga dig om du tillhör någon riskgrupp
  • vi kommer att fråga dig hur du mår innan vi bokar en tid för åtgärd
  • vi går inte in hos de som uppvisar symptom, även om de är milda
  • på vår hemsida har vi instruktioner för hur du som boende kan åtgärda enklare fel själv
  • vi förbereder oss för att på ett säkert sätt kunna hantera akuta åtgärder hos sjuka personer
  • vi finns på telefon och e-post för att besvara dina frågor som vanligt.
Fråga oss