Nyheter / 2020 / Einar Mattsson 2019 – långsiktighet en grundläggande framgångsfaktor
2020-04-22

Einar Mattsson 2019 – långsiktighet en grundläggande framgångsfaktor

Einar Mattssonkoncernen gör ett stabilt resultat för 2019. Resultatet är ett uttryck för att vi agerar långsiktigt i stort och smått. I den oförutsägbara situation världen nu befinner sig i känns det tryggt att ha långsiktigheten som grund för vårt arbete framåt.

Koncernens bolag har under 2019 bidragit med sina olika kompetenser till den långsiktighet som skapar värde för våra kunder under en fastighets hela livscykel. Tillsammans har vi bland annat renoverat eller byggt om 152 lägenheter och cirka 4500 kvadratmeter lokaler, producerat 428 nya bostäder och förvaltat cirka 15 000 bostäder.

På sidan 28 kan du läsa om hur vi varsamt renoverat en ikonisk men åldrande södermalmspärla i S:t Paul vid Götgatsbacken. Utvecklingen av fastigheten har bidragit till mer puls och trygghet för de som bor eller rör sig i området. Eller bläddra till sidan 50 där två hyresgäster som bott på Lysvikgatan i Farsta i mer än 60 år berättar om livet, Einar och renoveringen.

Du kan också läsa om hur vi bidrar till ett långsiktigt hållbart Stockholm. På sidan 24 hittar du berättelsen om Åvinge i Tensta där 70-talshusen får solceller på taket som kan försörja oss med fastighetsenergi. Våra ägare berättar om hur vi ser på och arbetar med socialt värdeskapande på sidan 42.

Sist men inte minst kan du läsa om en av förvaltningsbolaget längsta kundrelationer på sidan 45. Det är en kundrelation som varat i tre generationer och som vilar på en värdegemenskap kring viktiga perspektiv som långsiktighet och vikten av att värna om de boende.

-Om man sköter grundaffären kommer man att lyckas långsiktigt. Förmågan att vara lösningsorienterad och blicka framåt har aldrig varit viktigare. Vårt stabila resultat för 2019 är en bra grund men det är våra beslut idag som avgör hur vi klarar av att leverera värde till våra kunder och boende i och bortom pandemin, säger Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson AB.

-Vi har en stark tro på framtiden. Även om förutsättningarna förändrats är Stockholmsområdet framgent en attraktiv region. De kommande 5 åren planerar vi att investera cirka 5 miljarder i nya bostäder och fortsätta att utveckla befintliga bostadsmiljöer, fortsätter Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson AB.

Här kan du läsa Einar Mattssons årsberättelse och hållbarhetsrapport för 2019 i sin helhet.

För mer information kontakta:

Ewelina Holm, kommunikationschef

Telefonnummer: 0765-42 67 20

Fråga oss