Nyheter / 2019 / Einar Mattsson deltar i SNS nystartade forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad
2019-04-11

Einar Mattsson deltar i SNS nystartade forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad

SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, presenterar idag forskningsprojektet Hållbar Samhällsbyggnad. Projektet är indelat i flera delar och i referensgruppen deltar Stefan Ränk, koncernchef, tillsammans med en rad namnkunniga.

Stefan Ränk

– Det viktigaste när det kommer till samhällsbyggnad för Sverige är att inte tappa bort helhetsperspektivet. Vi måste se till individens behov, vi måste också se det ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv så att vi inte springer bort oss på korta förtjänster och vinster, säger Stefan Ränk i en kommentar kring det pågående arbetet.

Hur skapar vi en bostadsmarknad som är både socialt inkluderande och effektiv? Vilka infrastrukturinvesteringar behövs i glesbygden och storstäderna för att möta de olika behov som finns? Hur ska samhällsbygget finansieras och genomföras på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt?

Projektets frågeställningar kommer att belysas i ett tiotal rapporter av svenska och internationella forskare. Redan i år lanseras en rapport om hyresmarknaden för bostäder, en om transportsektorns möjligheter till utsläppsminskningar och en om sambandet mellan infrastrukturinvesteringar och ekonomisk tillväxt. Dessutom kommer Harvardprofessorn Edward Glaeser ut med en rapport om hur stora datamängder och maskininlärning kan användas i stadsplanering senare i höst.

– De forskare och den referensgrupp som vi har knutit till projektet besitter alla stor expertis och erfarenhet. Vi är därför väldigt glada över att kunna föra samman dessa aktörer för att gemensamt ta fram ny kunskap om hur vi bygger ett så bra samhälle som möjligt, säger David Sundström, forskningsledare på SNS.

Se film om projektet med Stefan Ränk här

Fråga oss