Nyheter / 2018 / Framtidens bostäder kräver investeringar i digital infrastruktur
2018-02-09

Framtidens bostäder kräver investeringar i digital infrastruktur

Mikael Dimadis och Björn Schenholm Ristborg från Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB, var huvudtalare på Berns på Aktiv Bo:s Benchmark Event. De berättade om de fördelar som uppstår för fastighetsbranschen om man investerar i egen fiberinfrastruktur. Aktiv Bo samlade fastighetsbranschen under torsdagen för att samtala om digitalisering, kommunikation och service.Mikael Dimadis och Björn Schenholm Ristborg, affärsutvecklare, berättade om Einar Mattssons investering sin öppna fiberlösning som är grunden för framtidens kommunikation och hyresgästernas behov av IoT*-lösningar.

Samtliga av Einar Mattssons fastigheter har idag öppen fiber, vilket betyder att våra hyresgäster inte är låsta vid en operatör. Hyresgästerna bestämmer själva vem som ska leverera tjänsterna. En egenägd öppen fiberlösning ger hyresgästerna ökad säkerhet och skapar möjligheten att ta del av fler tjänster framöver. Exempelvis vårdtjänster, matleveranser och klädleveranser och att koppla upp önskade IoT*-apparater. 
Mikael Dimadis, vd Einar Mattsson Fastighetsförvaltnings AB berättade om fastighetsägarnas vinster av detta. Idag styrs vatten, värme, ventilation, passersystem och elektroniska anslagstavlor via system som kräver ökad säkerhet. Med fiber försvåras hackning av grundläggande funktioner väsentligt. 

I framtiden kan uppgifter som rondering och dokumentering automatiseras ytterligare och utföras mer effektivt. Då kan våra servicetekniker få mer tid att prata med våra hyresgäster och leverera ännu mer service. 

*IoT betyder uppkopplade apparater, från engelskans The Internet of Things. Vardagsföremål som har inbyggda sensorer eller datorer med internetuppkoppling, som gör att föremålen kan sammankopplas fysiskt eller via trådlösa nätverk som utbyter data med varandra.

Fråga oss