Nyheter / 2018 / ​Einar Mattssons KTH Live-In Lab är nominerat till 2018 års Bopris
2018-11-14

​Einar Mattssons KTH Live-In Lab är nominerat till 2018 års Bopris

Boinstitutets ”Bopriset till minne av Josef Frank” belönar "ett kvalitativt och attraktivt bostadsbyggande för alla, ett byggande eller satsningar som skapar liv och aktivitet mellan husen och i kvarteren/området samt exempel på en lokalt förankrad och nytänkande bostadspolitik, lokala samarbeten och bostadsprojekt för ett inkluderande samhälle".

Nu har forskningsbädden Live-In Lab nominerats med följande motivering:

"I en tid när synen på kvalitativa och attraktiva bostäder är under diskussion och förändring ger KTH Live-In Lab en fantastisk möjlighet att testa och kombinera ny teknik och nya boendeformer för framtidens bostadsmarknad.”

– Det är otroligt tillfredsställande att KTH Live-In Lab är nominerat. Det pågår full aktivitet i de fyra forskningsbäddarna. Vi är många som ser fram emot att få skörda frukterna från resultaten i de olika forskningsprojekten framöver, säger Martin Fors, fastighetschef på Einar Mattsson Ab och tillika styrelseledamot i KTH Live-In Lab.

Priset är 100 000 kronor och kan ges till en enskild person, en organisation, ett företag eller ett projekt. Prissumman ska användas för kompetensutveckling, inspiration eller kunskapsspridning inom ett område eller ämne med koppling till Bopriset. Priset delas ut i samband med ett seminarium i Stockholm den 6 december 2018.

Se filmen om priset här:

KTH Live-In Lab
KTH Live-In Lab är en plattform för accelererad innovation för samhällsbyggnadssektorn. Att testa och få fram nya konkurrenskraftiga hållbara produkter och tjänster är målet med forskningen. Ett ytterligare syfte är att öka samverkan mellan akademi och näringsliv.
Einar Mattsson är huvudfinansiär av KTH Live-in Lab och har projekterat, byggt och äger fastigheten där KTH Live-In Lab inryms.

Fråga oss