Nyheter / 2018 / Årets hyresgästenkät har delats ut
2018-04-19

Årets hyresgästenkät har delats ut

Som ett tydligt vårtecken har Einar Mattssons hyresgästenkät nu delats ut till både bostads- och lokalhyresgäster. Enkäten består av frågor om hur hyresgästerna upplever vår service och vad de tycker om sitt boende och sin lokal som de hyr av oss.

Det är tradition att förvaltningen knackar dörr för att dela ut enkäten till 2500 bostadshyresgäster.─ Det är trevligt att få lämna över enkäten till dem som hyr av oss. Och lika spännande blir det att se om de tycker att vi lever upp till deras förväntningar, säger Ylva Forslund områdesförvaltare i Hjulsta.Efter sommaren följs resultatet upp noggrant och konkreta aktiviteter och förbättringar genomförs utifrån hyresgästernas önskemål.
─ Vårt mål är att alla ska trivas och känna sig nöjda med den service som de får av oss. I vår strävan att bli så bra som möjligt är det viktigt att veta vad hyresgästerna tycker. Därför hoppas vi nu att alla tar sig tid att besvara våra frågor, säger Peter Leskinen avdelningschef fastighetsförvaltning.Alla som fått enkäten kan enkelt besvara frågorna direkt på www.svar.aktivbo.se eller genom att skicka in pappersenkäten i det portofria svarskuvertet. Vi vill ha svaren så snart så snart som möjligt och senast den 24 maj.

Fråga oss