Lokalhyresgäster / Aktuellt för lokalhyresgäster / Einar Mattsson tilldelas kundkristallen för bästa lyft av serviceindex
2021-02-15

Einar Mattsson tilldelas kundkristallen för bästa lyft av serviceindex

Vi är i år stolta vinnare av kundkristallen för största lyft av serviceindex för lokaler, i AktivBo:s årliga enkätundersökning.

Under våren 2020 skickade vi ut en enkät till er som hyr lokal i hus som både ägs och förvaltas av Einar Mattsson.

Stort tack till alla er som besvarade enkäten! Era svar visar att vi är på rätt väg. Vi höjde serviceindex med 9,9 procentenheter jämfört med mätningen året innan.

Era svar visar också hur vi ska vässa oss ytterligare för att bli ännu bättre hyresvärd. Nästa enkät skickas per e-post, under våren 2021, till er som hyr lokal i Einar Mattssons fastigheter. Vi ser fram emot att ta emot era svar.

Läs mer om kundkristallerna här.

Fråga oss