Lokalhyresgäster / Aktuellt för lokalhyresgäster / Högre fastighetsskatt för lokalhyresgäster
2022-09-13

Högre fastighetsskatt för lokalhyresgäster

Från och med den 1 januari 2022 gäller en ny fastighetstaxering och därmed också förändrad fastighetsskatt. Du som hyr lokal betalar enligt ditt hyresavtal en andel av fastighetsskatten. Det nya beloppet framgår av den kommande hyresavin.

Du som hyr lokal betalar enligt ditt hyresavtal en andel av fastighetsskatten. Fastighetsskatten utgår från fastighetens taxeringsvärde som sätts med tre års intervall. Under 2022 har en ny fastighetstaxering genomförts vilket troligtvis innebär en högre fastighetsskatt för dig som lokalhyresgäst.

Se belopp på din nästa hyresavi

Den nya fastighetsskatten framgår av kommande hyresavi. Då fastighetsskatten gäller från den 1 januari 2022 debiteras du även retroaktivt. Även detta framgår på särskild rad på din hyresavi.

Fråga oss