Lokalhyresgäster / Aktuellt för lokalhyresgäster / Covidstöd till utsatta branscher
2020-12-01

Covidstöd till utsatta branscher

Med anledning av coronapandemin finns olika statliga stöd för utsatta branscher. Einar Mattsson Fastighetsförvaltning har under 2020 tagit emot ansökningar om hyresnedsättning kopplat till statligt stöd för utsatta branscher. Ansökningstiden för det statliga stödet har nu gått ut, men det finns andra statliga stöd som lokalhyresgäster kan söka.

Ansökan om hyresnedsättning kopplat till statligt stöd

Under 2020 kunde lokalhyresgäster som uppfyllde kraven i i SFS 2020:237 ansöka om hyresnedsättning för perioden 1 april-30 juni.

Samtliga ansökningar är behandlade och har skickats till Länsstyrelsen. I takt med att Länsstyrelsen beslutar om stöd lämnar vi besked till lokalhyresgäster som ansökt om hyresnedsättning.

För det statliga stödet som gällde under perioden 1 april-30 juni har ansökningstiden gått ut och vi tar inte längre emot några ansökningar.

Andra statliga stöd som lokalhyresgäster kan söka

De nya skärpta lokala allmänna råden från Folkhälsomyndigheten innebär inte i sig att lokalhyresgäster har någon juridisk rätt till hyresreduktion.

Lokalhyresgäster som har drabbats av intäktsbortfall på grund av coronapandemin har istället möjlighet att stärka sin ekonomiska ställning genom att ansöka om de coronarelaterade stöd som regeringen har tagit fram, till exempel omställningsstöd, permitteringsstöd, stöd till enskilda näringsidkare och anstånd med skatteinbetalningar.

  • Skatteverket har mer information om omställningsstödet.
  • Tillväxtverket har mer information om permitteringsstödet.
  • Länsstyrelsen har mer information om stödet till enskilda näringsidkare.

Sedan mars finns möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar som arbetsgivaravgifter och moms. Det nuvarande anståndet på ett år förlängs nu av regeringen med ytterligare ett år. Anstånd söks via Skatteverket.

Fråga oss