Boende / Aktuellt för boende / Hyresgästfrågor med anledning av kriget i Ukraina
2022-03-18

Hyresgästfrågor med anledning av kriget i Ukraina

Det som händer i Ukraina väcker både oro, frågor och mångas vilja att hjälpa till. Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som vi får från er som bor i husen vi äger och förvaltar.

Bostäder till flyktingar

Stockholms stad har rutiner för att vara en del av det svenska samhällssystem som tar emot flyktingar. Einar Mattsson har kontakt med Stockholms stad för att kunna bidra med bostäder när de efterfrågar det stödet.

Vill du hyra ut i andra hand gäller de vanliga reglerna. Du skickar i vanlig ordning in en ansökan till oss. Om du vill ha en inneboende och tänker ta ut hyra så finns det regler för det. Läs mer om att hyra uti andra hand och att ha inneboende.

Skyddsrum

Fastighetsägaren ansvarar för att iordningställa de skyddsrum som finns i fastigheterna när myndigheterna begär det.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har information om skyddsrum i Sverige.

Här finns också en karta som visar ditt närmaste skyddsrum.  

Stöd i samhället

Stockholms stads webbplats finns information om hur du kan hjälpa till, få stöd och stötta andra.

Fråga oss