Kvarteret Persikan: Attraktivt läge där många kan känna sig hemma

Nu omvandlas den gamla bussdepån i kvarteret Persikan på Södermalm till nya bostäder. Här utvecklar Einar Mattsson totalt 219 hyres- och bostadsrättslägenheter i områdets nordöstra hörn, där Bondegatan möter Tegelviksgatan. Det planerade kvarteret har alla förutsättningar att tilltala en bred målgrupp

PÅ ÖSTRA SÖDERMALM, ett stenkast från Hammarby sjö, ligger det vidsträckta kvarteret Persikan. Här låg tidigare SL:s bussdepå som en grå och trist barriär mellan området längs vattnet och övriga Södermalm.

Idén om att utveckla Persikan till en levande plats är långtifrån ny, men detaljplanen antogs så sent som i mars 2017. Nu ska Persikan omvandlas till sju bostadskvarter och viss byggnation har redan inletts.

Einar Mattsson slutförde projekteringen av sin del under hösten 2020. Nu väntar byggstart under 2021.

Två av medarbetarna i projektet är Malin Frögelius, projektutvecklare och Peter Svensson, vd för Einar Mattsson Projekt AB och Einar Mattsson Byggnads AB. Tillsammans berättar de om det intressanta projektet.

Omvandlingen av Persikan tillför östra Södermalm totalt 1240 nya, efterlängtade bostäder. 219 av dessa produceras av Einar Mattsson. Vilka värden vill ni skapa här?

MALIN: ”För mig som projektutvecklare är Persikan spännande på flera olika vis. Inte minst med tanke på att det är något så ovanligt som ett infill-projekt innanför tullarna – det finns bara ett fåtal sådana möjligheter kvar och det gör projektet extra angeläget och intressant. Att dessutom koppla samman den befintliga stenstaden med nyproduktion är såklart inspirerande. Vi ska tillföra kvaliteterna av nyproducerat och samtidigt bibehålla känslan av Södermalm – det är viktigt”.

PETER: ”Instämmer helt. Att skapa värde på platsen handlar inte bara om våra hus eller vårt kvarter. Precis som Malin säger behöver vi se till helheten, att vi är en del av något större. Samtidigt vill vi tillföra de värden som Einar Mattsson står för och som gör att människor känner en trygghet i valet att bo och leva här. Värdeskapandet handlar ju ytterst om kundens upplevelse och det är så vi bidrar till attraktivitet – inte minst på lång sikt”.

MALIN: ”Ja, vi har ett långsiktigt perspektiv även på hur vi bygger. Genom att investera i kvalitet från början får vi fastigheter som håller längre, som är felfria när kunderna flyttar in och som inte behöver renoveras när de fortfarande är relativt nya. Dessutom planerar vi alltid för i stort sett samma höga kvalitet i våra hyresrätter som i bostadsrätterna. Det är vi förmodligen ensamma om”.

Vilka tankar ligger bakom utformningen av bostadserbjudandet?

MALIN: ”Vi vill erbjuda en stor bredd. På Södermalm behövs det bostäder för såväl det lilla hushållet som det lite större, för familjen. Vår analys landade därför i en varierad lägenhetsfördelning som kan tillgodose många olika behov – från den lilla tvåan på drygt trettio kvadratmeter och upp till fyror runt nittio.

Dessutom kommer vi här att vara ensamma om att erbjuda både hyresrätter och bostadsrätter i samma kvarter. Vi ser Persikan som ett projekt fast med olika upplåtelseformer. Generellt sett vill vi oftast ha fler hyresrätter än bostadsrätter i antal, samtidigt som kombinationen bidrar till större valfrihet för kunderna. Det bästa av två världar helt enkelt”

PETER: ”Precis. I Persikan löser vi det genom att bygga två hus i vinkel som står diagonalt mot varandra och omfamnar den gemensamma gården. Huset med hyreslägenheter är vänt mot Södermalm, medan bostadsrättshuset bildar områdets spets i nordost, där Bondegatan möter Tegelviksgatan. Läget är mycket trevligt, med grönområde intill och vattenkontakt i både nordlig och ostlig riktning”.

MALIN: ”För oss är det viktigt att kunderna inte bara är trygga med bostäderna i Persikan, de ska känna trygghet genom hela processen. En Einar Mattsson-specialitet är att vi alltid startar produktionen av bostadsrättsdelen av våra projekt utan försäljningskrav. Försäljningen påbörjas först när visningslägenheter står klara och alla förutsättningar finns på plats. Det gör att kunderna kan koppla av – de vet att deras bostad blir av, att den blir inflyttningsklar som utlovat och de får chansen att på riktigt se och uppleva en lägenhet i samma hus. Det lägger grunden till långsiktigt förtroende”.

Hur resonerar ni kring kundanpassning av lägenheterna?

PETER: ”Vi vill erbjuda lägenheter för många olika behov – både vad gäller storlek och upplåtelseform. Däremot jobbar vi enhetligt när det kommer till grundläggande design och inredning. I praktiken innebär det att samtliga bostäder i ett hus har materialval och inreds med utgångspunkt från vår kvalitetsstandard EMK – Einar Mattsson Koncept. EMK finns i olika nivåer och standarden för ett hus eller kvarter fastställs i projektutvecklingsskedet beroende på platsen och målgruppen. För kunden blir det enklare, samtidigt som produktionen blir mer effektiv och hållbar”.

MALIN: ”I sammanhanget får vi inte glömma bort vår sälj- och marknadsavdelning. De är experter på att analysera och identifiera vad kunderna vill ha och är villiga att betala för. Kombinationen av vår kvalitetsstandard och en vass analys gör att vi kan ta fram en produkt som vi tror på och som – viktigast av allt – kunderna verkligen gillar”.

Ni representerar två bolag inom Einar Mattsson – projektutvecklingsbolaget och byggbolaget. Hur samarbetar ni och övriga för att skapa mervärden i projekten?

MALIN: ”På Einar Mattsson sätter vi upp ett kärnteam med ansvariga för projektutveckling, bygg, inköp samt marknad och försäljning. Vi kompletterar varandra jättebra och hjälps åt att bevaka projektets frågor. Vi är visserligen anställda av olika bolag i koncernen, men i praktiken går projektutveckling och bygg hand i hand på Einar Mattsson. I slutänden har vi samma kunder – antingen en bostadsrättsförening eller vårt eget fastighetsbolag. Vårt arbetssätt främjar projektekonomin så att slutkunderna kan få en prisvärd bostad. Närheten ger oss även flexibilitet och genomförandekraft och gör att vi snabbt kan möta nya krav från till exempel marknaden eller en kommun”.

PETER: ”Jag vill även passa på att lyfta fram närheten till vårt förvaltningsbolag och att vi har ett förvaltningsperspektiv på all nyproduktion. Det betyder att vi redan från start väger in allt som gör ett hus eller kvarter trivsamt, funktionellt och hållbart över tid. Design och funktion ska gå hand i hand. Vi förvaltar våra hyresbostäder själva och kommer alltid att vara närvarande i Persikan – något som skapar trygghet även för bostadsrättsköparna. De vet att de investerar i långsiktig omtanke och kvalitet när de köper bostad i ett Einar Mattsson-hus"

Planerade projekt Södermalm

Einar Mattsson planerar bland annat att bygga 122 hyresrätter och 97 bostadsrättslägenheter i kvarteret Persikan på Södermalm

Alla planerade projekt

Se alla våra pågående och planerade projekt.

Fråga oss