Nyproduktion Planerad

Romans park

Södermalm

Romans park

Mitt i hjärtat av Södermalm planerar Einar Mattsson för två nya huskroppar med ca 94 lägenheter.

I det som idag utgörs av Johan Hemlich Romans park förbereds för att erbjuda ett attraktivt boende. Fatbursparken planeras att bli både större och attraktivare. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området samt byggnadernas utformning pågår just nu.

Fråga oss