Referens

Kv Muddus

Norra Djurgårdsstaden

Finalist i "Årets Stockholmsbyggnad år 2016

Kv Muddus

Norra Djurgårdsstaden är utsedd som ett av Stockholms nya miljöprofilområden och ingår också som ett projekt inom Clinton Foundations globala projekt för klimatpositiv utveckling.

Kv Muddus var en av 10 finalister i "Årets Stockholmsbyggnad 2016"

Adress: Storängstorget 
Område: Norra Djurgårdsstaden 
Byggår: 2016 
Typ av fastighet: Hyresrätter 
Antal objekt: 100 lägenheter 
Antal kvm: 14281 m² 
Byggherre: Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) 
Beställare: Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) 
Entreprenadform: Totalentreprenad 
Projektbudget: 180 miljoner 

Projektet kv Muddus var en totalentreprenad där Einar Mattsson uppförde två sjuvåningshuskroppar varav ett punkthus på kvartersstor garagevåning under mark. Markarbeten och arbete med grundplattan hade påbörjats av tidigare entreprenör.

Totalt omfattades projektet av 100 lägenheter med tillhörande bostadskomplement samt lokaler. De två husen fick tillsammans sju stycken trapphus. Projektet bedrevs delvis med egna hantverkare.

Fråga oss