Fastighetsägare

Einar Mattsson har byggt, ägt och förvaltat hus i över 80 år. Genom vår unika position som fastighetsförvaltare och byggare förstår vi fastighetsägarens affär som ingen annan.

Totalförvaltning

Vi har förvaltat fastigheter sedan 1950. Vi vet både hur man optimerar driftnettot och förbättrar totalavkastningen på lång sikt.

Totalförvaltning innebär ett helhetsåtagande där vi samordnar och effektiviserar både administrativ och teknisk förvaltning. Med fokus på fastighetsägarens affär, levererar vi kvalitet och hittar lönsamma investeringar för framtiden.

Ett team av förvaltare, biträdande förvaltare, förvaltningsekonom, fastighetstekniker och drifttekniker arbetar tillsammans för att såväl fastigheten som de boende ska må bra. Att vi är tillgängliga för både de boende och fastighetsägaren prioriterar vi högt.

Vi renoverar och bygger om fastigheter. Se våra referensobjekt här.

Vill du ha en offert?   Kontakta oss

Teknisk förvaltning

Vi arbetar förebyggande för att hålla fastigheten i ett gott skick och för att optimera driften.

Tack vare en långsiktig underhållsplanering för fastigheterna förebygger vi framtida problem samtidigt som vi minimerar risken för att akuta problem uppstår. De eventuella fel som ändå uppstår hanterar vi omgående. Vi tar också fram hållbara lösningar för energieffektivisering och identifierar andra tekniska förbättringsmöjligheter.

Vi på Einar Mattsson vet att fastigheten är till för de boende och ser alltid till att bemöta dem på ett personligt och respektfullt sätt.

Administrativ förvaltning

Vi fungerar som fastighetsägarens förlängda arm och ansvarar för uthyrning och hyresadministration.

Vi stöttar fastighetsägaren vid uthyrning, omförhandling av lokaler, hyresförhandlingar och med väl underbyggda bedömningar kring investeringar.

För att underlätta för fastighetsägaren utser vi en uppdragsansvarig som sköter avrapportering och samordning. Uppdragsansvarig förvaltare är fastighetsägarens primära kontaktyta. I teamet ingår också en biträdande förvaltare som har kontakt med de som bor i fastigheten.

Förvaltning för bostadsrättsföreningar

Vi erbjuder administrativ förvaltning, teknisk förvaltning eller totalförvaltning. Bostadsrättsföreningar kan anlita oss för samtliga förvaltningstjänster.

I vår förvaltning av bostadsrättsföreningar använder vi en specialanpassad plattform som gör det möjligt för medlemmarna i styrelsen att tidseffektivt och okomplicerat följa upp statusen för föreningens fastighet.

Köp förvaltningstjänster av oss

Vi hjälper gärna dig med administrativ förvaltning, teknisk förvaltning, totalförvaltning och förvaltning av bostadsrätter. Kontakta vår chef för externa uppdrag.

Jakob Nordin

Avdelningschef externa uppdrag

08 586 263 00

jakob.nordin@einarmattsson.se

Är du intresserad av våra förvaltningstjänster.
Är du intresserad av våra förvaltningstjänster.
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finner du i vår dataskyddspolicy 
Skicka

Tack!

Fråga oss