Fastighetsägare

Einar Mattsson har byggt, ägt och förvaltat hus i över 80 år. Genom vår unika position som fastighetsförvaltare och byggare förstår vi fastighetsägarens affär som ingen annan.

Vi kan fastighetsförvaltning

Vi har en lång erfarenhet av att bygga, äga och förvalta fastigheter. Vi vet hur man optimerar driftnettot och förbättrar totalavkastningen på lång sikt, både i förvaltningen av våra egna fastigheter och när vi förvaltar åt andra fastighetsägare.

Läs om hur vi utvecklar din affär

Nu har vi möjlighet att ta in fler förvaltningsuppdrag. Vill du ha en offert?

Kontakta oss

Totalförvaltning

Totalförvaltning för oss innebär ett helhetsåtagande med ett förvaltningsteam. Med fokus på fastighetsägarens affär, levererar vi kvalitet och hittar lönsamma investeringar för framtiden.

Vi renoverar och bygger även om fastigheter. Se våra referensobjekt här.

 

Fastighetsdrift

Vi arbetar förebyggande för att hålla fastigheten i ett gott skick och för att optimera driften. Vårt dagliga arbete i fastigheten gör att vi upptäcker avvikelser så att vi kan hantera och åtgärda innan de orsakar större problem.

Administrativ förvaltning

Fastighetsförvaltaren fungerar som fastighetsägarens förlängda arm och hanterar myndighetskrav, avtal och planering av underhåll. Vi stöttar fastighetsägaren vid uthyrning, omförhandling av lokaler och hyresförhandlingar.

Ekonomisk förvaltning

Vi erbjuder tjänster inom ekonomisk redovisning och hyresadministration. Våra förvaltningsekonomer kan hjälpa dig som fastighetsägare med ekonomisk rapportering, moms, skatter och årsredovisning med mera.

Köp förvaltningstjänster av oss

Vi hjälper gärna dig med administrativ förvaltning, teknisk förvaltning, totalförvaltning och förvaltning av bostadsrätter. Kontakta vår chef för externa uppdrag.

Jakob Nordin

Avdelningschef externa uppdrag

08 586 263 00

jakob.nordin@einarmattsson.se

Är du intresserad av våra förvaltningstjänster.
Är du intresserad av våra förvaltningstjänster.
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finner du i vår dataskyddspolicy 
Skicka

Tack!

Fråga oss