• Snabbfakta om Vällingby Parkstad

  Adress: Råcksta Gårdsväg 11

  Område: Vällingby

  Byggår: 2013-2015

  Typ av fastighet: Hyresrätter

  Antal objekt: 460 lägenheter

  Antal kvm: 40 000 m²

  Byggherre:

  Beställare:

  Entreprenadform:

  Projektbudget:

Vällingby Parkstad

I Sveriges största kontorskonvertering någonsin omvandlade Alecta Vattenfalls tidigare kontorsfastighet i Vällingby till 460 lägenheter. Projektet omfattade två huskroppar med tio våningsplan med målet att klassas som Miljöbyggnad brons.

 • Snabbfakta om Vällingby Parkstad

  Adress: Råcksta Gårdsväg 11

  Område: Vällingby

  Byggår: 2013-2015

  Typ av fastighet: Hyresrätter

  Antal objekt: 460 lägenheter

  Antal kvm: 40 000 m²

  Byggherre:

  Beställare:

  Entreprenadform:

  Projektbudget:

Einar Mattsson har bedrivit projektet som en totalentreprenad i samverkan. Einar Mattsson genomförde projekteringen i egen regi. I och med att 60-talsfasaden i emaljerade aluminiumplattor är k-märkt, har man haft ett nära samarbete med Riksantikvarieämbetet. Plåtarna i fasaden plockades tillfällligt ned för att det skulle gå att asbestsanera bakom dem. Vi presenterade även en betydande lösning i konstruktionen gällande de franska balkongerna som minimerade risken ytterligare för fuktgenomträngning i den k-märkta fasaden.

När de effektivt konstruerade kontorslokalerna omvandlas till bostäder krävs tilltalande planlösningar samt komplexa stomåtgärder som stabiliserar fastigheten i dess nya funktion. Vi besitter hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med totalrenovering. De planlösningar vi tog fram blev mycket smakfulla och yteffektiva och gav fastigheten ett mervärde.

En komplicerande faktor i projektet var att många aktörer fanns på plats samtidigt och lagringsytan var mycket liten. 

Projektet har löpt i två etapper där vi möjliggjort första etappens inflyttningsprocess tre månader tidigare än den ursprungliga tidplanen.

Vi har lagt ned mycket tid och kraft för att skapa moderna hyresrätter åt fastighetsägaren. Det är glädjande att vi har fått förtroende att förverkliga planerna vilket ger oss ett kvitto på att vi arbetar i enlighet med vår vision, som är att vara bäst på att förstå och utveckla fastighetsägaren affär.