• Snabbfakta om Ängsholmsgränd

  Adress: Ängsholmsgränd 5-65

  Område: Vårberg

  Byggår: Renovering 2017-2019

  Typ av fastighet: Hyresrätter

  Antal objekt: 212

  Antal kvm: 17842 m²

  Byggherre:

  Beställare: Einar Mattsson Fastighets AB

  Entreprenadform: Totalentreprenad

  Projektbudget: 200 miljoner

Ängsholmsgränd

Einar Mattsson har själv uppfört detta tidstypiska objekt år 1961. Fastigheten ligger i Vårberg i ett lugnt och avskilt område nära till Skärholmens centrum.

 • Snabbfakta om Ängsholmsgränd

  Adress: Ängsholmsgränd 5-65

  Område: Vårberg

  Byggår: Renovering 2017-2019

  Typ av fastighet: Hyresrätter

  Antal objekt: 212

  Antal kvm: 17842 m²

  Byggherre:

  Beställare: Einar Mattsson Fastighets AB

  Entreprenadform: Totalentreprenad

  Projektbudget: 200 miljoner

Hela stamrenoveringsprojektet är omfattande och innefattar 11 huskroppar samt garage. Det kommer även byggas upp till 20 helt nya lägenheter.

Utöver den traditionella stamrenoveringen ska de tomställda lägenheterna totalrenoveras och övriga lägenheter renoveras efter hyresgästernas egna val. En sanering äger rum för att ta bort uttjänt material. Området får en ny sophanteringsstation, molucker och vi energioptimerar fastigheten med tilläggsisolering på vinden samt nytt ventilationssystem. Samtliga balkonger får ny platta och räcken, husen får nya plåttak och nytt fläktrum.

Då husen är tidstypiska är fasaden K-märkt vilket innebär att den är lagskyddad och inte får förändras på så sätt att det kulturhistoriska värdet minskar. Med hänsyn till detta strävar vi efter att bibehålla det ursprungliga utseendet utvändigt. Vi kommer även bibehålla grönområdena i stor utsträckning.

Många av lägenheterna har kvarboenden och därför har vi tillsatt en ROT-koordinator som hanterar alla löpande kontakt med de boende.