Frågor och svar skötsel

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om skötsel av lägenheten och när du ska göra en felanmälan.

Kök

Badrum

Dörrar och lås

El

 • Elkontakten eller strömbrytaren är trasig. Ska jag laga den?

  Svar:

  Nej, det måste en behörig elektriker göra, så gör en felanmälan

  Berätta för oss om det är kontakten eller strömbrytaren som hänger löst, om kontakten eller strömbrytaren har spruckit eller om uttaget inte ger någon ström.

  Rör inte dessa områden, då du kan få en stöt av livsfarlig ström!

 • Min lampa lyser inte längre. Vad gör jag?

  Svar:

  Titta på lampan för att läsa hur många W den ska vara på och hur sockel (fot) den har. Eller ta med den till lampaffären eller ditt snabbköp där de har de vanligaste lamptyperna.

  Gäller det ett lysrör är det oftast glimtändaren det är fel på. Glimtändaren är det lilla don som sitter bredvid lampan. Det ser ut som en kork i storlek. Ta loss glimtändaren försiktigt och ta med den till en lampaffär och köp en likadan, och sätt tillbaka den.

  Om problemet kvarstår kan du prova att byta ut lysröret.
  Ta försiktigt loss lysröret och ta med det till lampaffären för att köpa ett exakt likadant. Om du trots byte av både glimtändare och lysrör ändå har problem, gör du en felanmälan för att kunna utesluta något elektriskt fel. 

 • Varför har jag ingen el i lägenheten?

  Svar:

  Det kan vara ett tillfälligt strömavbrott. Kolla med dina grannar om de har samma problem.

  Det kan också vara så att huvudsäkringen för hela lägeheten har gått. Endast fastighetsteknikern kan återställa den, och du måste i så fall göra en felanmälan.

  Ring 08-586 263 00

  för att komma till felanmälan tryck 1.

 • Varför går en propp hela tiden?

  Svar:

  Ser du ett mönster? Dra ur alla kontakter som sitter i lägenhetens uttag. Sätt i en och en och testa att sätta på apparaten och observera om proppen går.

  Om du trots denna metod inte hittar vad det är som utlöser att proppen går, så gör du en felanmälan.  

Värme

Ventilation

 • Jag får in matos och rök i min lägenhet. Vad kan jag göra?

  Svar:

  Det kan bero på flera saker. För protokoll under en längre tid för att se om det finns ett mönster vid speciella tider och dagar. Det är svårt att fastställa denna typ av problem, så därför behöver vi så mycket information som möjligt vid besök.

 • Ventilationen är dålig och det känns instängt. Det luktar illa.

  Svar:

  Se till att ni har tilluftsventilerna vid fönstret öppna, samt att gardinerna inte hänger för.

  Se också till att ni inte har möbler precis framför elementen, utan ha 20-30 cm avstånd mellan element och möbler.

 • Det drar från fönster och dörr, vad ska jag göra?

  Svar:

  Tänk på att det vid de flesta fönster finns en tilluftsventil som ska vara öppen. Om de är stängda skapas onödigt drag via springor i fönster och dörrar. 

  Tänk på att inte hänga för gardiner framför ventilen, eller några möbler i vägen för luftflödet. Torka gärna av dem då och då för att hålla dem fria från damm och smuts.

Gemensamma utrymmen i huset