Vår fastighet Referens

Stora Torget

Barkarby

Fastigheten ägs och förvaltas av Einar Mattsson.

Stora Torget

Vi har byggt 135 hyresrätter i kvarteret Stora Torget i Barkarbystaden. Byggstart var 2014 och de första hyresgästerna flyttade in i september 2015.

Om projektet

Barkarbystaden byggs som en klassisk, tät kvartersstad, vilket har inspirerat utformningen av kvarteret Stora Torget. En variation inom kvarteret skapas genom att byggnaderna växelvis är fem och sex våningar, med ett högre punkthus som avslutning mot Stora torget.

Stora Torget värms huvudsakligen upp genom luftkanaler i betongen mellan våningsplanen – så kallad termodeck-teknik. Förutom att det är energieffektivt innebär det att lägenheterna får en väldigt jämn temperatur. Att slippa radiatorer ger dessutom en fördel vid möblering.

Projektet byggstartades 2014 och de första hyresgästerna flyttande in i september 2015.

Fakta

  • Kalvshällsvägen 7-13, Gripengatan 4 Adress:
  • Barkarby Område:
  • 135 Hyresrätter:
  • 2 Lokaler:
  • 2015 Byggår:
  • 9892 m2 Yta:
  • Hyresrätt Typ:
Fråga oss