Nyheter / 2023 / Tillföra nya vård- och omsorgsbostäder och rädda Hovings malmgård
2023-12-22

Tillföra nya vård- och omsorgsbostäder och rädda Hovings malmgård

För tillfället pågår ett samråd om detaljplanen i kv. Sommaren 10. Här planerar Einar Mattsson att uppföra ett vård- och omsorgsboende för äldre. Genom att uppföra vård- och omsorgsboendet ges de ekonomiska förutsättningar som krävs för att renovera och därmed rädda Hovings malmgård.

4b93e52b-a231-4e3d-ab93-6382c6aa5697.jpgLiljeholmens stearinfabrik - en del av malmgårdens historia.

Vård- och omsorgsbyggnaderna planeras i anslutning till Hovings malmgård som ska utgöra navet i den nya bebyggelsen. Där industribyggnader tidigare stått tätt och i vissa fall dikt an malmgården blir det nu plats för en ny, samhällsviktig verksamhet. Ett nytt kapitel i platsens malmgårdens historia kan därmed börja skrivas.

Malmgård i industrihistorisk miljö

Hovings malmgård kommer att bevaras och varsamt renoveras för att även i framtiden kunna spela en central roll på platsen. Med sina industrihistoriska rötter erbjuder malmgården en värdig och berikande miljö för äldre, med möjlighet till ett boende i en vacker och historiskt intressant omgivning.

Genom att renovera parkmarken på gårdens övre del kan en trivsam och tillgänglig plats för alla skapas. För att bidra till en levande gatumiljö finns även möjligheter att längs gatan öppna upp lokaler, till exempel för en förskola, ett café eller kontor.

Nya byggnader ger förutsättningar att rusta och bevara malmgården

De nya byggnaderna  ger ekonomiska förutsättningar för den nödvändiga renoveringen av den gamla malmgården, som ska ske i samråd med Stockholms stad och antikvarier allt med omsorg om kulturhistoriska värden. Genom att tillföra nya hus kan malmgården därför få en långsiktigt hållbar användning för fler och bli en trygg mittpunkt på en aktiverad plats.

Stråk, siktlinjer och gaturum stärker platsen

Planerna stannar inte vid husknutarna. Genom att lyfta fram stadskvaliteter som siktlinjerna mot vattnet, gatumiljöerna, gångstråken mot Hammarby sjö samt parkmiljön ska det inte bara bli en bra plats för de som bor och verkar på vård- och omsorgsboendet, utan även för omkringliggande kvarter och besökare på östra Södermalm. Genom att tillföra nya miljöer och byggnader återför vi malmgården till ett samhällsviktigt sammanhang som den tappade när kringliggande byggnader revs på 1900-talet. Därmed bidrar vi med en ny årsring till områdets 300-åriga historia och tillstadens utveckling.

En långsiktig aktör betyder trygghet

Med 90-åring historia av att utveckla, uppföra, äga och förvalta fastigheter är Einar Mattsson vana att utveckla fastigheter långsiktigt, ansvarsfullt och med hög kvalitet. Därför är det också viktigt med en pålitlig aktör som kan ta ansvar för driften av boendet. Judiska Hemmet, som planerar för driften, är en omsorgsfull och långsiktig samhällsaktör. Verksamheten kommer att erbjuda en modern och kvalificerad vård och omsorg för de boende. Det kommer de kunna göra i en byggnad som är ritad med hänsyn till såväl kulturhistoriska sammanhang som dagens krav på vård- och arbetsmiljö.

Fråga oss