Sommaren 10 - Malmgårdens historia

Våra fastigheter och projekt / Sommaren 10 / Sommaren 10 - Malmgårdens historia

Milstolpar

1770
Malmgården byggdes
1800
Stearinfabrik och ny bebyggelse

Stearinfabrik och ny bebyggelse

Stearinfabrik och ny bebyggelse
1900
Hammarby kanal byggs

Hammarby kanal byggdes

Hammarby kanal byggs
1930-1979
Det rivs runt gården
1974-1980
Kontor, industrikomplex runt gården
2024
Planerad renovering

Grundförstärkningen som är ett första steg inför en varsam renovering slutfördes 2021. Cirka 180 pålar stöttar tillsammans med stora balkar upp malmgården. Nu planeras renovering av tak och fasad.

Planerad renovering
Malmgården byggdes
1770
Stearinfabrik och ny bebyggelse
1800

Stearinfabrik och ny bebyggelse

Hammarby kanal byggs
1900

Hammarby kanal byggdes

Det rivs runt gården
1930-1979
Kontor, industrikomplex runt gården
1974-1980
Planerad renovering
2024

Grundförstärkningen som är ett första steg inför en varsam renovering slutfördes 2021. Cirka 180 pålar stöttar tillsammans med stora balkar upp malmgården. Nu planeras renovering av tak och fasad.

Sommaren 10 - Malmgårdens historia

Ett tidigare myllrande industrikluster - Hovings malmgårds industrihistoria

Hovings malmgård har, trots sitt namn, aldrig använts som en typisk malmgård, det vill säga som sommarbostad för stadens välbärgade adelsmän eller borgare.

I stället var gården under tvåhundra år en del av ett större industrikluster på östra Södermalm, där den bland annat fungerade som ett färgeri. Från 1700-talet och fram till idag har flera olika industrier haft sin verksamhet på platsen.

Kvarnen.PNG

1700-tal färgeri

När byggnaden tillkom i slutet av 1700-talet låg gården precis vid stranden och var en central verksamhet med kvarnen på Danviksklippan. Hammarby sjö spelade en viktig roll för husets sociala del och färgeriverksamheten.

011fcb8e-2507-4b5f-843f-6514d9067ac9.jpg

1800-tal stearinfabrik och ny bebyggelse

När Liljeholmens stearinfabrik etablerade sig på gården i mitten av 1800-talet inleddes en ny tid. Nya byggnader uppfördes för verksamheten och dess arbetare. Hela området runt malmgården användes och ett helt nytt stadsliknande samhälle växte fram. Industribyggnader som placeras väldigt nära gården varvades med bostäder upp mot Danvikstull.

1900-tal  hammarby kanal byggdes

Under 1900-talets första del byggdes Hammarby kanal, ett av stadens största infrastrukturprojekt. Vattennivån sänktes flera meter och en ny hamn växte fram. När vattnet släpptes på 1925 innebar det att sjön flyttades så att gården nu hamnade drygt 100 meter från vattnet.

Med tiden utvecklades området och var i mitten av seklet fyllt med hamn- och industribyggnader och dess fartyg. Kranar och lagerbyggnader – fryshus, buss- och stor spårvagnshall dominerade stadsbilden.

Hammarbykanalen byggs.jpg

2aa350cc-1a84-4699-8d73-ec76e07f62a0.jpg

1930–1979  industrin går i graven och det rivs runt gården

Mellan 1930 och 1979 går industriperioden i graven och mot 70-talet inleds en brutal rivning i området. Malmgården lämnas ensam kvar utan sitt tidigare sammanhang.

rivet gardshus.jpg

1974–1980 stora kontor, industrikomplex och bostäder

På 1970-talet byggde Stockholms stad om malmgården till kontor. Mot vattnet byggde man en parkering och en modern park.

Mellan 1974–1980 förändrades området igen. Nu var det dags för nya stora kontor och industrikomplex. Det vita huset uppfördes där stearinfabrikens tidigare byggnader legat och blev klart 1980.  

Man byggde även nya bostäder i Norrmälarstrandsanda. Under 50 år börjar bostadshusen sakta närma sig gården från söder. Alsnögatan bildar en hög slänt och flyttas ännu längre ned mot vattnet, där ytterligare en ny grönyta anläggs nedanför parkeringen.

hovings malmgard 1974.jpg

1980–2015 malmgården har sjunkit och satt sig

Fram till 2015 användes huset som kontor men på grund av lägre grundvattennivåer ”satte sig” malmgården (grunden sjönk ner) och skador uppstod i fasaden. Huset tomställdes 2015 för att grunden skulle förstärkas.

2000-tal grundförstärkning och renovering av malmgården

2017 beslutade kommunfullmäktige att godkänna ny detaljplan för grannkvarteren och bussdepån kunde rivas för att ge plats åt fler bostäder. Under 2021 genomfördes en grundförstärkning. Det gjordes för att kunna genomföra en varsam renovering av malmgårdens tak och fasad.

Nu stöttar cirka 180 pålar tillsammans med 90 stora balkar upp malmgården. Efter grundförstärkningen behöver malmgården vila i två år innan det är möjligt att påbörja en renovering.

bild-1.hovings-malmg†rds-fasad-mot-hammarby-sj.jpg

2021 Stadens utredningsarbete tar sin start, ett nytt kapitel börjar skrivas

2021 började arbetet för att skriva nästa kapitel i malmgårdens historia. En startpromemoria antogs i stadsbyggnadsnämnden för att utreda användningen och möjligheten till att uppföra ett vård- och omsorgsboende.skiss hovings malmgard o vardboende.JPG

2023 samråd inom ramen för Stockholm stads planprocess och bygglov för renovering

Under 2023 har Einar Mattsson tillsammans med Stockholms stad fortsatt att utreda och forma ett nytt förslag till detaljplan. Gården har också fått vila i 2 år och har vi skickat in förfrågan om bygglov för att påbörja renovering av tak och fasader.

Källor:

Stadsmuseet - Stockholmskällan
Utredningar och rapporter från Reichmann Antikvarier AB
Kring Hammarby Sjö volym 1–4, av Hans Björkman

Fråga oss