Nyheter / 2023 / Einar Mattssons arbete och samarbeten för ökad trygghet
2023-12-03

Einar Mattssons arbete och samarbeten för ökad trygghet

Leif Eriksson, förvaltare för en del av Einar Mattssons bestånd i sydvästra Stockholm, hanterar inte bara hus, utan jobbar också aktivt med tryggheten i området tillsammans med andra. Vissa insatser kan fastighetsägare själva göra, andra insatser får större effekt om flera fastighetsägare gör dem tillsammans och samtidigt. Dessutom med stöttning av och dialog med lokal polis och föreningsliv. Här spelar trygghetsvandringarna en stor roll.

arbete och samarbete ökar trivsel_einarmattsson.jpg100% nöjdhet med trygghet i trapphus hos Einar Mattsson, foto: Mattias Hamrén

Trygghetsvandringar i Skärholmen
För Leif, som arbetar med fastighetsbeståndet i Vårberg och Sätra, är samarbetet med övriga fastighetsägare på trygghetsvandringarna givande. Dels lär man känna varandra, dels ser de andra saker som kan förbättras. Inte minst så får alla en helhetsbild för hur hela Skärholmens trygghet kan öka. Dessutom medverkar ibland även lokala politiker, som vill få en bild av nuläget och vilka åtgärder som kan komma att behöva fattas med politiska beslut.

Strukturerad uppföljning
Trygghetsvandringarna är strukturerade och ger tillfälle att följa upp att det fastighetsägarna pratat om också är åtgärdat.

– Under trygghetsvandringarna, som sker i olika fastighetsägares områden varje gång, följer vi en checklista. Vi följer också upp tidigare protokoll och ser om det fastighetsägaren planerat in tidigare är åtgärdat. Det kan ha varit klotter, trasiga lampor, brytmärken efter inbrottsförsök eller annan åverkan på husen. Det kan också handla om att klippa ner häckar och buskage, så att utemiljön känns öppen och gör det lätt se personerna som vistas där, berättar Leif Eriksson.

100 % nöjdhet för trygghet i trappuppgångarna efter åtgärder
I de kundmätningar som genomförs med bland Einar Mattssons hyresgäster fick man full pott för ”personlig trygghet i trapphus”. Efter ombyggda portar, elektroniska inpasseringssystem, förstärkta och mer svårforcerade massiva ekdörrar med brytskydd och slutbläck, så upplevs trapphusen som alltigenom trygga. 

Strategi för social hållbarhet
Einar Mattsson har sedan bolaget bildades 1935 haft ett arbete som kan stavas social hållbarhet. Einars personliga drivkraft var att alla skulle få bättre boenden. Sedan dess har arbetet landat i en strategi som utgör en tydlig linje för alla oss som arbetar på Einar Mattsson. Koncernen erbjuder genomtänkta hus och lösningar som skapar värde för medvetna kunder som vill ha ett bättre och enklare liv, vilket gör att de känner sig respekterade, stolta och trygga.

Fråga oss