Nyheter / 2018 / ​Einar Mattsson sponsrar mer läxhjälp i Hjulsta
2018-08-24

​Einar Mattsson sponsrar mer läxhjälp i Hjulsta

Under kommande läsår kommer fler elever att få möjlighet att klara av sina studier och få godkända betyg från grundskolan. Sedan 2014 har Einar Mattsson sponsrat 20 platser på Läxhjälpen i Hjulsta. Nu utökas antalet platser i Hjulsta grundskola från 20 till 25 stycken.


Under kommande läsår kommer fler elever att få möjlighet att klara av sina studier och få godkända betyg från grundskolan. Sedan 2014 har Einar Mattsson sponsrat 20 platser på Läxhjälpen i Hjulsta. Nu utökas antalet platser i Hjulsta grundskola från 20 till 25 stycken.

Utbildning och kunskap ger oss alla en stabil grund att stå på. Med extra läxhjälp hoppas vi också kunna bidra till att förbättra barnens självbild. 88% av Läxhjälpens elever upplever att de fått ökat självförtroende tack vare det extra stödet.

Matilda Svensson, regionansvarig för Läxhjälpen Öst, kommenterar att man som läxhjälpare också blir en viktig förebild:

─ Fokus ligger på läxläsning såklart, men det är också en viktig del att prata om framtiden, om mål och livet i stort. Elev och läxhjälpare lär känna varandra ganska väl eftersom de ses sex timmar i veckan under minst ett års tid. 

Hjulsta grundskolas rektor Heléne Hodges kommenterar:

─ Jag uppskattar verkligen det stöd som Einar Mattsson utgör och hur det konkret bidrar till ökade möjligheter för våra elever. Det är bra för våra elever att ännu fler nu kan få möjligheten att få läxhjälp.


Information
För att veta mer om urvalskriterier och Läxhjälpens metodik, kontakta Läxhjälpen, Matilda Svensson, på 076-160 19 07 eller matilda@laxhjalpen.se.

Vill du komma i kontakt med Hjulsta grundskolas rektor nås Heléne Hodges på 0761-24 13 53 eller helene.hodges@stockholm.se.


Historik
2008 förvärvade Einar Mattsson hyresfastigheterna i Hjulsta har bolaget arbetat systematiskt med att göra området attraktivare och tryggare för såväl boende, kunder och medarbetare. Det har bland annat handlat om att rusta upp torget och arbeta med närservice, samverka med polisen, Brottsförebyggande rådet, stadsdelsförvaltningen, stötta grannsamverkan, bjuda in till gemensamma event och stötta föreningar i Järvaområdet. Einar Mattsson stöttar även Läxhjälpen på Hjulsta grundskola.  2014 fick Einar Mattsson motta Stockholms Stads Trygghetspris för sitt systematiska trygghetsarbete i Hjulsta. I år ökade tryggheten ytterligare visar vår kundundersökning. 

Om Einar Mattsson AB
Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms fastighets- och byggmarknad sedan 1935. Idag är Einar Mattsson Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Inom den kommande 10-årsperioden kommer Einar Mattsson-gruppen att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Koncernen har ett förvaltningsbolag med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och förvaltar idag totalt cirka 15 000 bostäder. Bolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven.

Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook

Fråga oss