Lokalhyresgäster / Aktuellt för lokalhyresgäster / Ansökan om hyresrabatt januari till mars 2021
2021-04-13

Ansökan om hyresrabatt januari till mars 2021

Regeringen har beslutat att fastighetsägare kan ansöka om statligt stöd för delar av eventuell hyresrabatt som ges till lokalhyresgäster i utsatta branscher under perioden 1 januari till 31 mars 2021.

Regeringens stödpaket bygger på att det är fastighetsägaren som i varje enskilt fall fattar beslut om det finns möjlighet till hyresnedsättning och till vilken utsträckning.

Fastighetsägaren kan i sin tur ansöka om stöd för delar av den överenskomna hyresrabatten förutsatt att lokalhyresgästen tillhör regeringens definierade utsatta branscher såsom hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln samt vissa andra verksamheter som drabbats ekonomiskt med anledning av spridningen av covid-19. Se SNI-koder här på Länsstyrelsen.se

Så här ansöker du om hyresrabatt

Du behöver skicka in underskriven ansökan till oss senast den 9 maj. Du använder ansökningsblankett och bifogar följande underlag:

 • Undertecknade årsredovisningar för de tre senaste åren. Upprättas inte årsredovisning i bolaget skickar ni istället balans- och resultatrapporter.
  Beskrivning av hur planerar att disponera fjolårets resultat om det inte framgår av årsredovisningen.
 • Beskrivning av de kostnadsreducerande åtgärder som ni har genomfört samt eventuella underlag som styrker dessa.
 • Beskrivning över de försök som ni gjort för att ställa om verksamheten samt eventuella underlag som styrker dessa.
 • Prognos och/eller plan som ni har för att hantera krisen.
 • Stöd som ni sökt och/eller erhållit.

Det är mycket viktigt att ansökan inkommer senast 9 maj för att vi ska hinna ansöka i tid hos Länsstyrelsen.

Observera att om du har mottagit omställningsstöd för samma period kan hyresstöd inte utgå.

Övriga stöd kopplat till coronapandemin

Lokalhyresgäster som har drabbats av intäktsbortfall på grund av coronapandemin har möjlighet att stärka ekonomin genom att ansöka om 
de stöd som regeringen tagit fram, till exempel omställningsstöd, permitteringsstöd, omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, ett aviserat omsättningsstöd till fysiska delägare i handels- och kommanditbolag och anstånd med skatteinbetalningar. 

 • Skatteverket har mer information om omställningsstödet.
 • Skatteverket har mer information om anstånd med skatteinbetalningar.
 • Tillväxtverket har mer information om permitteringsstödet.
 • Länsstyrelsen har mer information om stödet till enskilda näringsidkare
Fråga oss