Boende / Aktuellt för boende / Nu delar vi ut en enkät till 2 500 hyresgäster
2019-04-04

Nu delar vi ut en enkät till 2 500 hyresgäster

Som ett tydligt vårtecken delar Einar Mattsson varje vår ut en enkät till hälften av våra bostadshyresgäster. Svaren på frågor om lägenheten och vår service är viktiga för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet.

Det är tradition att förvaltningsteamen varje vår delar ut en enkät till hälften av alla de drygt 5 600 stockholmare som har sitt hem i de 97 fastigheter som Einar Mattson själva äger och förvaltar.

─ Vi på förvaltningen arbetar varje dag, året runt, med att ta hand om husen. Därför är vi också måna om att våra hyresgäster ska få berätta för oss om de upplever att tvättstugan är städad och att vi åtgärdar fel inom rimlig tid, säger Ludvig Striem, förvaltare för fastigheter i centrala Stockholm.

─ Vårt mål är att allt fungerar som det ska och att husen och utemiljön är en trevlig plats där våra hyresgäster trivs, säger Ludvig.

Hans kollega Ylva Forslund områdesförvaltare i Hjulsta kunde förra året glädja sig över att deras arbete för trygghet och trivsel gett ett förbättrat resultat.

─ Det var framförallt tryggheten som boende upplevde som bättre. Det är jag lite extra stolt över då vi aktivt arbetat med att hantera otrygghet och genomföra förbättringar i utemiljön för att skapa trygga och trivsamma gårdar och lekytor, säger Ylva.

Enkelt att svara

Alla som fått enkäten kan enkelt besvara frågorna direkt på www.svar.aktivbo.se eller genom att skicka in pappersenkäten i det portofria svarskuvertet. Vi vill ha svaren så snart så snart som möjligt och senast slutet av maj.

Efter sommaren följs resultatet upp noggrant och konkreta aktiviteter och förbättringar genomförs utifrån hyresgästernas önskemål.

Lokalhyresgäster får också tycka till

Alla som hyr en lokal i något av Einar Mattssons hus får också en enkät för att tycka till om lokalen och om Einar Mattssons service.

Fråga oss