Kvarteren där urban livsstil möter mänsklig värme

2023 blev året då byggen tystnade. Projekt pausades och investeringar sköts på framtiden. Det fanns dock ett projekt som gick mot strömmen – trots komplexa byggutmaningar, rekordhöga materialpriser och en till synes omöjlig marknad. Välkommen till Lokstallarna, Einar Mattssons fjärde projekt i Hagastaden.

Einar Mattssons fjärde projekt i Hagastaden

Åren 2012–2018 genomförde Stockholms stad tillsammans med entreprenörer den stora överdäckningen av E20, E4 och järnvägen. Nu var grunden lagd för den fortsatta resan mot ett Stockholm i världsklass. Kvarter för kvarter har sedan dess vuxit fram längs områdets huvudgata, Norra Stationsgatan, och Einar Mattsson slutförde 2018 ett av de allra första; bostadsrättsprojektet Haga Nova.

23-karta_hagastaden1.png

Längs samma stråk byggde koncernen sedan ytterligare ett kvarter fördelat på två projekt, hyresrätterna i Analysen och bostads- rättsfastigheten Nova Park. Parallellt började också kvarteren norr om den blivande Norra Stationsparken att grundläggas av Einar Mattsson och andra byggherrar. Här byggs husen direkt ovanpå överdäckningen, vilket innebär extremt exakta krav på viktbegränsningar och lastfördelning i varje projekt.

Efter inledande grundläggning och ett planerat uppehåll för stadens anläggningsarbeten startade Einar Mattsson under 2023 uppförandet av de fyra huskropparna på Lokstallarna – koncernens fjärde projekt i Hagastaden. Ett arbete som i sedvanlig Einar Mattssonanda har hållit vad det lovar. Och säljer bostäder dessutom. Häng med så berättar vi om ett projekt som på alla sätt gick mot strömmen 2023.

Einar_Mattson_Lokstallarna_Nav4_by_Envise.jpg

Högre och tätare. Tidlöst och toppmodernt

Hagastaden är ett unikt stadsutvecklingsprojekt i life science-miljö där samhälle, forskning och näringsliv möts i en helt ny innerstadsdel. När Hagastaden står klar 2030 har Stockholm tillförts 50 000 nya arbetsplatser och 6 000 nya lägenheter. Inräknat projektet Lokstallarna kommer Einar Mattsson att ha producerat cirka 750 av dessa lägenheter och ett 25-tal lokaler därtill. Det betyder att Einar Mattsson är en av de största bostadsutvecklarna i Hagastaden.

Dubbelt fokus i Lokstallarna

Projektutvecklare RICKARD BURMAN, Einar Mattsson Projekt AB, är mycket nöjd med att projektet har följt ursprungsplanerna och motsvarat de mycket höga kvalitetsambitionerna under ett extremt utmanande år. ”Lokstallarna består av två kvarter framför Norra Stationsparken, i hjärtat av Hagastaden. Vi tillträdde det första kvarteret i mars och det andra i september 2023, och redan där skiljer vi oss från mängden. Medan andra aktörer förhandlat om att pausa sina projekt startade vi planenligt efter sommaren med stomresning och sedan har det f lutit på med tak, väggar och invändiga arbeten. Vi uppför fyra huskroppar, två per kvarter, och för att säkerställa ett effektivt projekt har vi valt att arbeta med separata platsorganisationer i respektive kvarter. Som ett led i riskminimeringen har vi även delat upp bostadsrättsföreningen i två mindre föreningar, Västra och Östra Lokstallarna. Båda de här åtgärderna ger oss större flexibilitet och handlingsfrihet i olika delar av projektet”, förklarar Rickard.

Premiumkänsla och köptrygghet ett vinnande recept

Lokstallarna är ett koncept som från idé till utförande skräddarsytts för Hagastaden och dess målgrupp. Omedelbart vid första säljsläppet i oktober bokades hela 30 lägenheter inom loppet av ett par dygn. Detta på en marknad som egentligen står helt stilla.

Hur är det möjligt?

Sälj- och marknadschef JONAS PALÉN, Einar Mattsson Projekt AB, menar att kundkännedom, premiumkänsla och köptrygghet är tre av de främsta skälen.

”Einar Mattsson har varit med från början i Hagastaden och vi har längs vägen fördjupat vår marknadsanalys och kunskap om målgruppen och dess behov. Enkelt beskrivet riktar vi oss primärt till familjer, par eller singlar som trivs i en nyskapad, utpräglat urban miljö och har höga kvalitetskrav på sitt boende. Allt det här har vi förpackat i ett sammanhållet och genomtänkt koncept med en premiumkänsla i alla delar. Ovanpå det erbjuder vi en unik köptrygghet genom Einar Mattssons Låne- och räntekostnadsgaranti. En garanti som fungerar på riktigt. Det är vi som tar hela risken, inte kunden, och det underlättar givetvis köp- beslutet. Särskilt i dessa tider”, säger Jonas Palén.

Lokstallarna får också ett tiotal lokaler i gatuplan där företag får möjlighet att tillföra mervärde i kvarteren. Den största lokalen skräddarsys för restaurangverksamhet i attraktivt läge vid parkstråket.

Läs artikeln i sin helhet

23-lokstallarna.png

2 229 Mkr

Omsättning 2023

19 581 Mkr

Det sammanlagda värdet på fastigheter som förvaltas av Einar Mattsson

1 411

Bostadsbyggrätter ingår i projektportföljen (december 2023)

441

Nya bostäder var under produktion i december 2023.

13 901

Lägenheter förvaltas

19 581 Mkr

Uppgår marknadsvärdet till för hela EM-sfärens fastigheter.

Lokstallarna

Einar Mattsson fortsätter sin utveckling av bostäder i området med sitt fjärde projekt och upprättar invid Norra Stationsparken cirka 243 bostadsrätter och kommersiella lokaler fördelat över två hus i Lokstallarna.

Se alla våra fastigheter och projekt

Vi äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt bygger hus i Storstockholm. Här kan du se våra pågående, planerade och tidigare projekt.

Fråga oss