Referens

Vällingby Parkstad

Vällingby

I Sveriges största kontorskonvertering någonsin omvandlade Alecta Vattenfalls tidigare kontorsfastighet i Vällingby till 460 lägenheter. Projektet omfattade två huskroppar med tio våningsplan med målet att klassas som Miljöbyggnad brons.

Våra fastigheter och projekt / Vällingby Parkstad

Vällingby Parkstad

I Sveriges största kontorskonvertering någonsin omvandlade Alecta Vattenfalls tidigare kontorsfastighet i Vällingby till 460 lägenheter. Projektet omfattade två huskroppar med tio våningsplan med målet att klassas som Miljöbyggnad brons.

Om projektet

Byggherre: Svea Fastigheter AB
Beställare: Svea Fastigheter AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Projektbudget: 400 miljoner

Einar Mattsson har bedrivit projektet som en totalentreprenad i samverkan. Einar Mattsson genomförde projekteringen i egen regi. I och med att 60-talsfasaden i emaljerade aluminiumplattor är k-märkt, har man haft ett nära samarbete med Riksantikvarieämbetet. Plåtarna i fasaden plockades tillfälligt ned för att det skulle gå att asbestsanera bakom dem. Vi presenterade även en betydande lösning i konstruktionen gällande de franska balkongerna som minimerade risken ytterligare för fuktgenomträngning i den k-märkta fasaden.

När de effektivt konstruerade kontorslokalerna omvandlas till bostäder krävs tilltalande planlösningar samt komplexa stomåtgärder som stabiliserar fastigheten i dess nya funktion. Vi besitter hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med totalrenovering. De planlösningar vi tog fram blev mycket smakfulla och yteffektiva och gav fastigheten ett mervärde.

En komplicerande faktor i projektet var att många aktörer fanns på plats samtidigt och lagringsytan var mycket liten. Projektet har löpt i två etapper där vi möjliggjort första etappens inflyttningsprocess tre månader tidigare än den ursprungliga tidplanen.

Vi har lagt ned mycket tid och kraft för att skapa moderna hyresrätter åt fastighetsägaren. Det är glädjande att vi har fått förtroende att förverkliga planerna vilket ger oss ett kvitto på att vi arbetar i enlighet med vår vision, som är att vara bäst på att förstå och utveckla fastighetsägaren affär.

Fakta

  • Råcksta Gårdsväg 11 Adress:
  • Vällingby Område:
  • 460 Hyresrätter:
  • Renovering 2015 Byggår:
  • 40 000 m2 Yta:
  • Hyresrätt Typ:
Fråga oss