Referens

Kv Tombolan 4

Alvik

De nio huskropparna uppfördes 1940 och har blivit "blåklassade" (K-märkta) av Stockholms Stadsmuseum.

Kv Tombolan 4

Systrarna Elfvings Stiftelses lägenheter i Alvik är avsedda för ensamstående kvinnor. De nio huskropparna uppfördes 1940 och har blivit "blåklassade" (K-märkta) av Stockholms Stadsmuseum.

Einar Mattsson fick uppdraget att göra tillbyggnad av flerbostadshus genom att uppföra en tionde huskropp.

Om projektet

Byggherre: Systrarna Elfvings Stiftelse
Beställare: Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Projektbudget: 40 miljoner

Detta projekt innefattade 35 lägenheter á 40 kvm samt källarutrymmet med tillhörande lägenhetsförråd, cykelrum och rullstolsrum. En entré byggdes i befintligt hus för att skapa en välkomnande entréhall och möjliggöra ingång från två håll.

Fastigheten är beläget i en känslig miljö då tung trafik måste passera genom befintligt villaområde. Med god planering och känsla för tredje man har detta skett på ett mycket tillfredsställande sätt.
Projekteringen genomfördes i egen regi och produktionen har varit framgångsrik. Endast miljövänliga material har användes. Arbetet har skett systematiskt med ronderingar och kvalitetssäkring, tidplaner har noggrant följts.

 

Fakta

  • Lyckovägen 9 Adress:
  • Alvik Område:
  • 35 Hyresrätter:
  • 2014 Byggår:
  • 1400 m2 Yta:
  • Hyresrätt Typ:
Fråga oss