Referens

Kv Tombolan 4

Alvik

De nio huskropparna uppfördes 1940 och har blivit "blåklassade" (K-märkta) av Stockholms Stadsmuseum.

Kv Tombolan 4

Systrarna Elfvings Stiftelses lägenheter i Alvik är avsedda för ensamstående kvinnor. De nio huskropparna uppfördes 1940 och har blivit "blåklassade" (K-märkta) av Stockholms Stadsmuseum. Einar Mattsson fick uppdraget att göra tillbyggnad av flerbostadshus genom att uppföra en tionde huskropp.

Adress: Lyckovägen 9
Område: Alvik
Byggår: 2014
Typ av fastighet: Hyresrätter
Antal objekt: 35
Antal kvm: 1 400 m²
Byggherre: Systrarna Elfvings Stiftelse
Beställare: Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Projektbudget: 40 miljoner

Detta projekt innefattade 35 lägenheter á 40 kvm samt källarutrymmet med tillhörande lägenhetsförråd, cykelrum och rullstolsrum. En entré byggdes i befintligt hus för att skapa en välkomnande entréhall och möjliggöra ingång från två håll.

Fastigheten är beläget i en känslig miljö då tung trafik måste passera genom befintligt villaområde. Med god planering och känsla för tredje man har detta skett på ett mycket tillfredsställande sätt.
Projekteringen genomfördes i egen regi och produktionen har varit framgångsrik. Endast miljövänliga material har användes. Arbetet har skett systematiskt med ronderingar och kvalitetssäkring, tidplaner har noggrant följts.

 

Fråga oss