Referens

St Katrineberg

Liljeholmen

St Katrineberg 8 har varit ett mycket framgångsrikt projekt med extremt få bygganmärkningar tack vare den goda styrningen, väl genomför planering samt kvalitetssyn i god tid innan besiktning.

St Katrineberg

Det här är en av de första fastigheterna som byggs som bostäder för att omvandla industriområdet i Liljeholmen till en attraktiv och vattennära stadsdel.

Om projektet

Byggherre: SEB Tryggliv AB
Beställare: EBAB i Stockholm AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Projektbudget: 110 miljoner

St Katrineberg 8 har varit ett mycket framgångsrikt projekt med extremt få bygganmärkningar tack vare den goda styrningen, väl genomför planering samt kvalitetssyn i god tid innan besiktning.

Projektet har skett i samverkan med beställaren där Einar Mattsson haft både projektering och produktion vilket gett en mycket snabb återkoppling mellan produktion, projektering samt beställare.

Projektet är en nybyggnation med hyresrätter och för att smälta in och återskapa den miljö där den nya stadsdelen växer fram har man valt en fasad i fyra olika material; tegel, puts, fasadskiva och plåt. Projektet har byggts enligt Miljöbyggnad silver vilket ställer höga krav på material och standard. Eftersom det pågår industri i området ställer det extra höga krav gällande industribuller där vi hittat flera effektiva lösningar. Projektet har bedrivits med egna hantverkare inom smide, betong och snickeri, som varit en fördel när det uppstått situationer som kräver snabba kast.

Fakta

  • Mejerivägen 7 Adress:
  • Liljeholmen Område:
  • 83 Hyresrätter:
  • 2014 Byggår:
  • 5000 m2 Yta:
  • Hyresrätt Typ:
Fråga oss