Referens Vår fastighet Ombyggnation

Schönborg 6

Södermalm

Fastigheten ägs och förvaltas av Einar Mattsson.

Schönborg 6

Den ikoniska fastigheten utmed Södermalms huvudstråk inrymmer 54 nyrenoverade hyresrätter och i bottenvåningen S:t Paul med lokaler för co-working, service och ett brett utbud av restauranger.

Fastigheten i hörnet Götgatan-Sankt Paulsgatan var när den byggdes en del i den nygestaltning som skedde på Södermalm under 50- och 60-talet i samband med att den nya Söderleden drogs fram. Byggnaden ritades av Hack Kampmann på uppdrag av Hufvudstaden och uppfördes 1962 av byggentreprenör Nils Nessen.

Fastigheten förvärvades av Einar Mattsson den 1 juni 2004 och har under 2017-2019 genomgått en omfattande renovering. Bottenvåningen rymmer under namnet S:t Paul, lokaler för co-working, service och ett brett utbud av restauranger.

Renovering 2017-2019

Huset som är grönmärkt har genomgått en upprustning där antikvariska värden tillvaratagits samtidigt som nödvändig modernisering gjorts för att huset ska erbjuda bra boenden och lokaler många år framöver.

 • Fasaden är utbytt och huset har fått ett nytt koppartak.
 • Originalfönstren i teak har renoverats och försetts med extra glas för bättre ljud- och värmeisolering.
 • Stambyte är genomfört och lägenheternas badrum är renoverade med nytt kakel, klinker och inredning.
 • I köken sitter tidstypisk inredning från Tibrokök, förutom i fyra lägenheter där originalköken bevarats efter varsam renovering.
 • Originaldetaljer så som öppna spisar, garderobsdörrar i teak, glasdörrar, golv och fönsterbänkar har bevarats i den utsträckning det varit möjligt.
 • Huset har fått ny ventilation (FTX) som återvinner värme.
 • Öppet fibernät är indraget
 • Förråd som tillhör lägenheterna har rustats med moderna och säkra väggar och dörrar (troax).
 • Den gemensamma terrassen för boende har rustats upp.
 • För ökad trygghet har lägenheterna försetts med säkerhetsdörrar och porten med digitalt låssystem.

S:t Paul

I bottenvåningens cirka 3 800 kvm lokaler inryms S:t Paul en mötesplats med co-working, restauranger och service. Här öppnar kafé samt restaurangerna Giretto, Bastard Burgers, Holy Greens och Eatnam. På plan 2 och 3 erbjuder företaget Uma flexibla coworking-kontor. Apple Premium Reseller-partnern Digital Inn etablerar sig i hörnlokalen.

I samarbete med Stockholms stad förbättras gaturummet på Sankt Paulsgatan med ny belysning, bredare trottoar och utsmyckning av muren. Den bredare trottoaren på Sankt Paulsgatan skapar utrymme för uteserveringar i ett fantastiskt söderläge.

 

Fakta

 • S:t Paulsgatan 2, Götgatan 22 Adress:
 • Södermalm Område:
 • 54 Hyresrätter:
 • 6 Lokaler:
 • 1962, ombyggnad 2019 Byggår:
 • 14879 m2 Yta:
 • Hyresrätt Typ:
2021-06-24
Håll avstånd, håll ut, rädda liv
Vi ber dig som har ett ärende att inte besöka oss eller ta emot besök från oss om du har hosta, feber, snuva eller ont i kroppen. Kontakta oss istället via telefon, mejl eller felanmälan.

Vi på Einar Mattsson gör allt för att du som kund ska känna dig trygg med oss. Våra kunder och medarbetares säkerhet har därför högsta prioritet. Vi följer löpande utvecklingen av situationen med anledning av Coronaviruset/Covid-19  och anpassar våra arbetsmetoder därefter.   Läs mer.
Fråga oss