Pågående Vår fastighet Ombyggnation

Schönborg 6

Södermalm

Fastigheten ägs och förvaltas av Einar Mattsson.

Schönborg 6

Fastigheten ligger på Södermalm i Stockholm i sydöstra hörnet av Götgatan/St. Paulsgatan och förvärvades av Einar Mattsson den 1 juni 2004. Byggnaden ritades av Hack Kampmann på uppdrag av Hufvudstaden och uppfördes år 1959 - 1962 av byggentreprenör Nils Nessen.

Renovering av huset

2017 påbörjades stamrenovering av fastigheten. Huset är idag grönklassificerat, vilket innebär att upprustning sker i samråd med antikvarie.

Renovering: utförs under 2017-2019 
Antal kvm: Bostäder 5170 kvm, Kontorslokaler 3075 kvm och 1465 kvm lokalyta
Byggherre: Einar Mattsson Fastighets AB
Beställare: Einar Mattsson Projekt AB
Entreprenadform: Samordnad general

Fakta

  • S:t Paulsgatan 2, Götgatan 22 Adress:
  • Södermalm Område:
  • 56 Hyresrätter:
  • 24 Lokaler:
  • 1957 Byggår:
  • 14879 m2 Yta:
  • Hyresrätt Typ:
Fråga oss