Vår fastighet Referens Ombyggnation

Schönborg 6

Södermalm

Fastigheten ägs och förvaltas av Einar Mattsson.

Schönborg 6

Den ikoniska fastigheten utmed Södermalms huvudstråk inrymmer 54 nyrenoverade hyresrätter och i bottenvåningen S:t Paul med lokaler för co-working, service och ett brett utbud av restauranger.

Fastigheten i hörnet Götgatan-Sankt Paulsgatan var när den byggdes en del i den nygestaltning som skedde på Södermalm under 50- och 60-talet i samband med att den nya Söderleden drogs fram. Byggnaden ritades av Hack Kampmann på uppdrag av Hufvudstaden och uppfördes 1962 av byggentreprenör Nils Nessen.

Fastigheten förvärvades av Einar Mattsson den 1 juni 2004 och har under 2017-2019 genomgått en omfattande renovering. Bottenvåningen rymmer under namnet S:t Paul, lokaler för co-working, service och ett brett utbud av restauranger.

Renovering 2017-2019

Huset som är grönmärkt har genomgått en upprustning där antikvariska värden tillvaratagits samtidigt som nödvändig modernisering gjorts för att huset ska erbjuda bra boenden och lokaler många år framöver.

 • Fasaden är utbytt och huset har fått ett nytt koppartak.
 • Originalfönstren i teak har renoverats och försetts med extra glas för bättre ljud- och värmeisolering.
 • Stambyte är genomfört och lägenheternas badrum är renoverade med nytt kakel, klinker och inredning.
 • I köken sitter tidstypisk inredning från Tibrokök, förutom i fyra lägenheter där originalköken bevarats efter varsam renovering.
 • Originaldetaljer så som öppna spisar, garderobsdörrar i teak, glasdörrar, golv och fönsterbänkar har bevarats i den utsträckning det varit möjligt.
 • Huset har fått ny ventilation (FTX) som återvinner värme.
 • Öppet fibernät är indraget
 • Förråd som tillhör lägenheterna har rustats med moderna och säkra väggar och dörrar (troax).
 • Den gemensamma terrassen för boende har rustats upp.
 • För ökad trygghet har lägenheterna försetts med säkerhetsdörrar och porten med digitalt låssystem.

S:t Paul

I bottenvåningens cirka 3 800 kvm lokaler inryms S:t Paul en mötesplats med co-working, restauranger och service. Här öppnar kafé samt restaurangerna Giretto, Bastard Burgers, Holy Greens och Eatnam. På plan 2 och 3 erbjuder företaget Uma flexibla coworking-kontor. Apple Premium Reseller-partnern Digital Inn etablerar sig i hörnlokalen.

I samarbete med Stockholms stad förbättras gaturummet på Sankt Paulsgatan med ny belysning, bredare trottoar och utsmyckning av muren. Den bredare trottoaren på Sankt Paulsgatan skapar utrymme för uteserveringar i ett fantastiskt söderläge.

Fakta

 • S:t Paulsgatan 2, Götgatan 22 Adress:
 • Södermalm Område:
 • 54 Hyresrätter:
 • 6 Lokaler:
 • 1962/2019 Byggår:
 • 14879 m2 Yta:
 • Hyresrätt Typ:
Fråga oss