Vår fastighet

Hållsätra 6

Sätra

Fastigheten ägs och förvaltas av Einar Mattsson.

Hållsätra 6

Fastigheten som ägs och förvaltas av Einar Mattsson består av sju huskroppar och ligger vackert beläget nära grönområden i Sätra.

Renovering av huset

Huset renoverades 2017 och innefattade stamrenovering av samtliga lägenheter, balkongrenovering, fasadarbeten med tilläggsisolering, nytt tak, värmeåtervinning med nya fläktrum på taken, nya fönster och nya kök. 20 lägenheter totalrenoverades.

Huset renoverades med kvarboende hyresgäster.

Renovering: 2017 Byggherre: Einar Mattsson Fastighets AB
Beställare: Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Projektbudget: 99 miljoner

Fakta

  • Lövsätragränd 31-53 Adress:
  • Sätra Område:
  • 79 Hyresrätter:
  • 1 Lokaler:
  • 1966/2017 Byggår:
  • 5659 m2 Yta:
  • Hyresrätt Typ:

Grön klassificering

Hållsätra 6 innehar grön klassificering av Stadsmuseet i Stockholm vilket innebär att fastigheten är särskilt värdefull ur kulturhistoriskt, miljömässigt och/eller konstärlig synpunkt och får inte förvanskas. 

Fråga oss