Vår fastighet

Hållsätra 2

Sätra

Fastigheten ägs och förvaltas av Einar Mattsson.

Hållsätra 2

Fastigheten som ägs och förvaltas av Einar Mattsson består av sju huskroppar och ligger vackert beläget nära grönområden i Sätra.

Som fastighetsägare har vi ett långsiktigt perspektiv. För oss är det viktigt att ta hand om fastigheterna och människorna som bor i dem. För varje fastighet har vi en långsiktig underhållsplan, som vi arbetar utifrån. Vi har också rutiner för löpande underhåll.

Renovering av huset

Huset renoverades 2017 och innefattade stamrenovering av samtliga lägenheter, balkongrenovering, fasadarbeten med tilläggsisolering, nytt tak, värmeåtervinning med nya fläktrum på taken, nya fönster och nya kök. 20 lägenheter totalrenoverades.

Huset renoverades med kvarboende hyresgäster.

Renovering: 2017 Byggherre: Einar Mattsson Fastighets AB
Beställare: Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Fakta

  • Hållsätrabacken 10-26 Adress:
  • Sätra Område:
  • 60 Hyresrätter:
  • 1966/2017 Byggår:
  • 4707 m2 Yta:
  • Hyresrätt Typ:
Fråga oss