Vår fastighet Referens Ombyggnation

Ängsholmsgränd

Vårberg

Fastigheten ägs och förvaltas av Einar Mattsson.

Våra fastigheter och projekt / Ängs-Bod-Rönnholmen

Ängsholmsgränd

Einar Mattsson har själv uppfört den tidstypiska fastigheten år 1968. Den ägs och förvaltas ännu av Einar Mattsson. Fastigheten ligger i Vårberg i ett lugnt och avskilt område nära till Skärholmens centrum.

Som fastighetsägare har vi ett långsiktigt perspektiv. För oss är det viktigt att ta hand om fastigheterna och människorna som bor i dem. För varje fastighet har vi en långsiktig underhållsplan, som vi arbetar utifrån. Vi har också rutiner för löpande underhåll.

Renovering av huset

2017-2019 renoverades fastigheten. Hela stamrenoveringsprojektet var omfattande och innefattade 11 huskroppar samt garage. Det byggdes även flera helt nya lägenheter.

Renovering: 2017-2019
Antal objekt: 212
Antal kvm: 17842 m²
Byggherre: Einar Mattsson Fastighets AB
Beställare: Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB


Utöver den traditionella stamrenoveringen totalrenoverades de tomma lägenheterna och övriga lägenheter renoverades efter hyresgästernas egna val.

Området har fått två nya återvinningsstationer där hyresgästerna kan återvinna förpackningar, tidningar och hushållsopor.

Vi har energioptimerat fastigheten med tilläggsisolering på vinden samt nytt ventilationssystem. Samtliga balkonger har fått ny platta och nya räcken, husen har fått nya plåttak och nytt fläktrum.

Då husen är tidstypiska är fasaden K-märkt vilket innebär att den är lagskyddad och inte får förändras på så  att det kulturhistoriska värdet minskar. Med hänsyn till detta har vi strävat efter att bibehålla det ursprungliga utseendet utvändigt. Vi kommer även bibehålla grönområdena i stor utsträckning.

Fakta

  • Ängsholmsgränd 5-65, 6-36 Adress:
  • Vårberg Område:
  • 216 Hyresrätter:
  • 34 Lokaler:
  • 1968/2019 Byggår:
  • 17843 m2 Yta:
  • Hyresrätt Typ:
Fråga oss