Pågående Vår fastighet Ombyggnation

Ängsholmsgränd

Vårberg

Fastigheten ägs och förvaltas av Einar Mattsson.

Våra fastigheter och projekt / Ängs-Bod-Rönnholmen

Ängsholmsgränd

Einar Mattsson har själv uppfört den tidstypiska fastigheten år 1968. Den ägs och förvaltas ännu av Einar Mattsson. Fastigheten ligger i Vårberg i ett lugnt och avskilt område nära till Skärholmens centrum.

Som fastighetsägare har vi ett långsiktigt perspektiv. För oss är det viktigt att ta hand om fastigheterna och människorna som bor i dem. För varje fastighet har vi en långsiktig underhållsplan, som vi arbetar utifrån. Vi har också rutiner för löpande underhåll.

Renovering av huset

2017 påbörjades renovering av fastigheten. Hela stamrenoveringsprojektet är omfattande och innefattar 11 huskroppar samt garage. Det kommer även byggas upp till 20 helt nya lägenheter.

Renovering: 2017-2019
Antal objekt: 212
Antal kvm: 17842 m²
Byggherre: Einar Mattsson Fastighets AB
Beställare: Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Projektbudget: 195 miljoner

Utöver den traditionella stamrenoveringen ska de tomställda lägenheterna totalrenoveras och övriga lägenheter renoveras efter hyresgästernas egna val.

Området får två nya återvinningsstationer där hyresgästerna kan återvinna förpackningar, tidningar och hushållsopor.

Vi energioptimerar fastigheten med tilläggsisolering på vinden samt nytt ventilationssystem. Samtliga balkonger får ny platta och räcken, husen får nya plåttak och nytt fläktrum.

Då husen är tidstypiska är fasaden K-märkt vilket innebär att den är lagskyddad och inte får förändras på så  att det kulturhistoriska värdet minskar. Med hänsyn till detta strävar vi efter att bibehålla det ursprungliga utseendet utvändigt. Vi kommer även bibehålla grönområdena i stor utsträckning.

Många av lägenheterna har kvarboenden och därför har vi tillsatt en ROT-koordinator som hanterar alla löpande kontakt med de boende.

Fakta

  • Ängsholmsgränd 5-65, 6-36 Adress:
  • Vårberg Område:
  • 216 Hyresrätter:
  • 34 Lokaler:
  • 1968 Byggår:
  • 17843 kvm Yta:
  • Hyresrätt Typ:
Fråga oss