Platschef

Platschefen har en central roll i byggprojekten med ansvar för projektens utförande.

Platschefen är den som driver projektet under hela produktionsfasen i enlighet med tidplan, budget samt ansvarar för att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner efterlevs.

Platschefen har därtill ansvar för att skapa en effektiv och trygg arbetsplats samt leda vår egen personal.

Lediga jobb

Vill du vara med på resan till ett mer socialt hållbart samhälle? Hos oss på Einar Mattsson finns en gedigen kunskap och bredd. Vi har en stor kompetens samlad i koncernen.

Om företaget Einar Mattsson

Einar Mattsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt bygger hus i Storstockholm. Vår verksamhet är organiserad i flera bolag som i sin helhet ägs av Einar Mattsson AB.

Fråga oss