Inköpare

Som inköpare arbetare du med att tillse att företagets inköp samordnas, du förhandlar och utformar inköpsavtal såväl vad det gäller underentreprenörer som material.

I rollen som inköpare ingår även att vara uppdaterad om marknadsläget samt att tillse att avtal och förfrågningar följer lagar och förordningar samt företagarets interna policys. En klar fördel för att lyckas i rollen som inköpare är att ha jobbat i produktion kombinerat med en eftergymnasial utbildning. 

Lediga jobb

Vill du vara med på resan till ett mer socialt hållbart samhälle? Hos oss på Einar Mattsson finns en gedigen kunskap och bredd. Vi har en stor kompetens samlad i koncernen.

Om företaget Einar Mattsson

Einar Mattsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt bygger hus i Storstockholm. Vår verksamhet är organiserad i flera bolag som i sin helhet ägs av Einar Mattsson AB.

Fråga oss