Entreprenadingenjör

Entreprenadingenjören har ett nära samarbete med platschefen i byggprojekt. Fokus är ekonomistyrning samt att stötta projekten administrativt i KMA-arbetet.

Entreprenadingenjören har kunskap om entreprenadjuridik och de lagar och förordningar som påverkar ett byggprojekt. Entreprenadingenjören deltar på byggmöten, har kontakt med beställarombud och hanterar ekonomiregleringar både mot kund och underentreprenörer samt deltar i ekonomiuppföljningen av projekten.

Lediga jobb

Vill du vara med på resan till ett mer socialt hållbart samhälle? Hos oss på Einar Mattsson finns en gedigen kunskap och bredd. Vi har en stor kompetens samlad i koncernen.

Om företaget Einar Mattsson

Einar Mattsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt bygger hus i Storstockholm. Vår verksamhet är organiserad i flera bolag som i sin helhet ägs av Einar Mattsson AB.

Fråga oss