Kamerabevakning

Allmän information om kamerabevakning inom Einar Mattssonkoncernen.

Eftersom kamerabevakning är särskilt integritetskänsligt strävar vi alltid efter att hitta alternativa åtgärder för att undvika kamerabevakning. Vi strävar också efter att spara inspelningar så kort tid som möjligt och begränsa åtkomsten till de som behöver det för sina arbetsuppgifter.

Vi kan komma att använda kamerabevakning för att till exempel komma till bukt med problem i miljörum och för att förhindra samt förebygga brott på byggarbetsplatser eller i enskilda fastigheter.

Det varierar från fall till fall vem som är personuppgiftsansvarig. Det är den som väljer att använda kamerabevakning som är personuppgiftsansvarig och det kan betyda att det är en hyresvärd som är ansvarig på ett ställe och ett annat bolag på ett annat. Du kan läsa mer om vad som gäller för de särskilda övervakningsobjekt vi har listat nedan.

Laglig grund

Personuppgiftsansvarig har gjort en intresseavvägning för varje enskilt fall av kamerabevakning. 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter, att invända mot behandlingen och klaga hos tillsynsmyndigheten IMY. För att vi ska kunna hantera en begäran om tillgång behöver vi, utöver att säkerställa din identitet, också mer information från dig såsom vilken dag och ungefärliga tider då du ska ha befunnit dig i miljörummet.

Du kan läsa mer om dina rättigheter här.

Har du frågor om kamerabevakning vill vi gärna att du kontaktar oss i första hand. Ange i så fall vilket objekt det gäller.

Kontaktuppgifter

Box 171 43
104 62 Stockholm
08-586 263 00
Besöksadress Rosenlundsgatan 58, Stockholm
dataskydd@einarmattsson.se

Information om kamerabevakning

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Einar Mattsson Fastigheter AB, specifikt 1958 Fastighets AB NDS II 556972-7497

Kontaktuppgifter

Box 171 43
104 62 Stockholm
08-586 263 00
Besöksadress Rosenlundsgatan 58, Stockholm
dataskydd@einarmattsson.se

Syfte med kamerabevakningen (Ändamål) och laglig grund

Syftet är att förebygga och förhindra brott, skadegörelse, nedskräpning och liknande samt överträdelser av de ordningsregler som finns för miljörummet.

Intresseavvägning där fastighetsägaren/hyresvärden bedömt att intresset av att undvika kostnaderna det medför att sanera miljörummet överväger registrerades intresse av att inte bevakas.

Personuppgiftskategorier

  • Material från kamerabevakning (rörlig bild)

Mottagare

Behörig personal hos personuppgiftsbiträdet Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB och personuppgiftsunderbiträdet El-Teleteknik i Sverige AB har tillgång till uppgifterna.

Lagring och gallring

Uppgifterna sparas lokalt i sju dagar och gallras därefter.

Upptagningsområde och teknik

Kameran är uppsatt så att bara de som är inne i miljörummet bevakas. Kameran spelar in dygnet runt varje dag i veckan men miljörummet är låst under nattetid.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter, att invända mot behandlingen och klaga hos tillsynsmyndigheten IMY. För att vi ska kunna hantera en begäran om tillgång behöver vi, utöver att säkerställa din identitet, också mer information från dig såsom vilken dag och ungefärliga tider då du ska ha befunnit dig i miljörummet.

Du kan läsa mer om dina rättigheter här.

Fråga oss