Blivande hyresgäst

Personuppgiftsansvarig

Informationen du hittar här gäller bara de situationer där ett bolag inom Einar Mattsson är personuppgiftsansvarig. Olika bolag inom Einar Mattsson är personuppgiftsansvarig beroende på vilken typ av personuppgiftsbehandling det är fråga om.

För att underlätta för dig och effektivisera vår hantering av registrerades rättigheter har vi valt att dela in de vars personuppgifter vi behandlar i olika så kallade kategorier av registrerade. Informationen här gäller dig som söker boende i, eller som redan bor i ett hus som ägs och förvaltas av bolag inom Einar Mattsson-koncernen. Om fastigheten förvaltas av Einar Mattsson men ägs av en bostadsrättsförening eller annan fastighetsägare så gäller inte denna information. Då ska du istället vända dig till din förening eller din hyresvärd.

Informationen gäller alltså bara dig vars hyresvärd är inom Einar Mattsson. Är du osäker kring vem som är din hyresvärd kan du hitta information om det i ditt hyresavtal, i trapphuset eller på din hyresavi.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan om att hyra en bostad eller hyreslokal, vid ansökan om byte eller andrahandsuthyrning. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter och ta ställning till ansökan. Vi kan inte hantera en ansökan eller intresseanmälan utan att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du finns registrerad hos oss som sökande.

Om du inte vill stå kvar som sökande kan du själv ta bort ditt konto från vår bostadskö under ”Mina sidor” eller kontakta oss och be att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

För att du ska stå kvar i bostadskön måste du logga in en gång per år. Om du inte gör det raderas dina uppgifter från systemet men en notering om att intresseanmälan raderades sparas och ligger kvar tre månader efter att tiden gått ut.

Mottagare och tredjelandsöverföring

Dina uppgifter hanteras av anställda hos oss men är även tillgängliga för vårt personuppgiftsbiträde som tillhandahåller vårt fastighetssystem. Personuppgifter överförs inte till land utanför EU utan lagras i Sverige.

---

Personuppgiftskategorier

Grunduppgifter
 • Namn (för- & efternamn)
 • Adress (gatuadress, postnummer, ort)
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Ändamål- Administrera ansökningar och intresseanmälningar om att hyra en bostad hos oss

Laglig grund- Intresseavvägning

 Inkomst/arbete
 • Årsinkomst (brutto)
 • Typ av inkomst (arbete, a-kassa, pension, studielån, annat)
 • Arbetsgivare
 • Telefon arbetsgivare

Ändamål- Administrera ansökningar och intresseanmälningar om att hyra en bostad hos oss

Laglig grund- Intresseavvägning

Nuvarande boende
 • Nuvarande boendeform
 • Uppgift om hyresvärd/Brf
 • Telefon hyresvärd/brf
 • Referens hyresvärd/brf
 • Telefon referens

Ändamål- Administrera ansökningar och intresseanmälningar om att hyra en bostad hos oss

Laglig grund- Intresseavvägning

När du gör en intresseanmälan för ett specifikt objekt blir erbjuden en bostad eller lokal hos oss behöver vi komplettera med mer uppgifter om dig. Detta gör vi för att ett hyresavtal ska ingås och vi behöver uppgifterna för att kontrollera att du uppfyller de krav som vi som hyresvärd ställer upp. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar.

Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla även sådana uppgifter. . Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden.

Gallring av uppgifter

De uppgifter som samlas in för att kontrollera att du uppfyller de krav som vi ställer på våra hyresgäster såsom kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter raderas efter att du godkänts som hyresgäst. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

Mottagare och tredjelandsöverföring

Dina uppgifter hanteras av anställda hos oss men är även tillgängliga för vårt personuppgiftsbiträde som tillhandahåller vårt fastighetssystem. Den huvudsakliga behandlingen av personuppgifter sker i Sverige.

Omflyttningsrapport som innehåller objektsnummer, datum för in- och utflytt och för- samt efternamn upprättas i Microsoft Teams. Vi har valt att vår data hos Microsoft ska ligga på servrar inom EU men för det fall det kan uppstå en tredjelandsöverföring har vi även ingått standardavtalsklausuler med Microsoft.  

---

Personuppgiftskategorier

 • Namn
 • Personnummer
 • Lägenhetsnummer
 • Uppgift om hyra
 • Inkomst
 • Hyresbetalningar
 • Störningar
 • Kreditupplysningar
 • Lönespecifikationer
 • Anställningsavtal
 • Folkbokföring
 • Uppsagt hyresavtal, försäljningsdokument/mäklaruppdrag
 • Godkänt skäl till byte
 • Kontroll Botorget
 • Kontroll lista
 • Kontroll avstående besittningsskydd

Ändamål - Att administrera ansökan och att kontrollera att bostadssökanden uppfyller de krav som vi ställer upp

Laglig grund - Avtal (vi behandlar uppgifterna för att kunna ingå ett avtal med dig)

Fråga oss