Beställare/kund

Personuppgiftsansvarig

Vi kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter.

Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av våra olika avtal med köpare och kunder, för att säkerställa kontaktpersoners åtkomst till olika system/portaler för att där ta del av och lämna information rörande våra tjänster och åtaganden samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.

Fråga oss