Besökare på vår webbplats

Personuppgiftsansvarig

Vi använder analysverktyget Matomo för att skapa en bild av hur du som besökare använder vår webbplats för att därigenom förbättra din användarupplevelse. Vi samlar in information om:

  • Vilka sidor som besöks
  • Tid spenderad på respektive sida
  • Navigationsmönster

Klicka här för att se hur du ändrar din webbläsares inställningar.

På vår webbplats använder vi formulär för att du enkelt ska kunna kontakta oss för allmänna frågor och felanmälan. Vi ber dig om uppgifter för att t ex kunna hantera din felanmälan eller ditt kundserviceärende.

De uppgifter vi får behandlar vi enligt våra rutiner för respektive behandling. Vi sparar dem så länge ett ärende pågår eller så länge vår garanti gäller för utförda åtgärder. 

Fråga oss