Arbetssökande

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är det bolag där du söker anställning (det rekryterande bolaget). Är det rekryterande bolaget Einar Mattsson Fastighetsförvaltning (EMFF) så är det EMFF som är personuppgiftsansvarig. Är det rekryterande bolaget Einar Mattsson Byggnads (EMB) så är EMB personuppgiftsansvarig.

De uppgifter du själv lämnar till oss, via vår webbplats eller genom kontakt med någon av våra anlitade rekryteringspartners kommer användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är rekryterande bolags berättigade intresse av att administrera bolagets rekrytering och kompetensförsörjning.

Under rekryteringsprocessen hanteras de uppgifter du själv delar såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar, arbetslivserfarenhet, fotografier och referenser samt även ditt CV, ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss eller till rekryteringspartner. Vi kommer även att behandla anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från eventuella personlighetstester.

Det kan hända att du i samband med utförande av tester, på begäran av oss, kan komma att behöva godkänna ytterligare villkor för behandling av dina personuppgifter.

Med anledning av att vissa tjänster ställer höga säkerhetskrav på individer kan vi i vissa fall behöva utföra bakgrundskontroll. Bakgrundskontroll genomförs av en av våra samarbetspartners, de personuppgifter som vi delar med dem är ditt personnummer, din privata email samt CV.

I de fall vi gör en bakgrundskontroll anlitar vi en extern part som genomför kontrollen och delar en rapport med oss (uppgifter om brott – muntligt – dokumenteras aldrig, bara HR som tar del av). I vissa fall kan vi be dig att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Det är alltid du själv som avgör om du vill beställa ett belastningsregisterutdrag. Väljer du att avstå kan det påverka dina möjligheter att bli aktuell för tjänsten du söker. Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med oss och du får efter öppnandet välja hur du vill hantera det. Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras med yttersta konfidentialitet och kommer aldrig att behandlas eller sparas av oss.

Vi sparar dina personuppgifter under innevarande år för senaste aktiviteten i samband med rekryteringen och därefter för två år. 

Övergår rekryteringen i en anställning sparas uppgifterna med stöd av anställningsavtalet.

---

Personuppgiftskategorier

Grunduppgifter

 • Namn (för- & efternamn)
 • Adress (gatuadress, postnummer, ort)
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Betyg
 • Intyg
 • Utbildningar/Utbildningsbevis
 • Arbetslivserfarenhet
 • Fotografi
 • Referenser
 • CV
 • Anteckningar från intervju
 • Anteckningar från samtal med referens
 • Resultat personlighetstest


Ändamål - Administrera ansökningar och intresseanmälningar om att jobba hos oss.

Laglig grund - Intresseavvägning

 

Workbuster

Ett rekryteringsverktyg för egen rekrytering och spontansökningar. Där ligger ansökningarna i två år, efter två år går ett mejl ut om att uppgifterna gallras om ingen åtgärd vidtas.

Fråga oss