Nyheter / 2024 / Nya vård- och omsorgsbostäder och upprustad malmgård
2024-06-27

Nya vård- och omsorgsbostäder och upprustad malmgård

Samrådet om detaljplanen för kv. Sommaren 10 är avslutat. Nu löper planprocessen på där man bland annat behandlar synpunkter och för dialog med Stockholms stad om nästa steg. Här planerar Einar Mattsson att uppföra ett modernt och trivsamt vård- och omsorgsboende för äldre. Genom att uppföra vård- och omsorgsboendet ges också de ekonomiska förutsättningar som krävs för att renovera och därmed rädda Hovings malmgård då Stockholms stad i informella samtal tackat nej till att återköpa gården.

Liljeholmens stearinfabrik som tidigare omgav malmgården.
Liljeholmens stearinfabrik som tidigare omgav malmgården.

 

Vård- och omsorgsbyggnaderna planeras i anslutning till Hovings malmgård som ska utgöra navet i den nya bebyggelsen. Där industribyggnader tidigare stått tätt och i vissa fall dikt an malmgården blir det nu plats för en ny, samhällsviktig verksamhet. Ett nytt kapitel i malmgårdens historia kan därmed börja skrivas.

Malmgård i industrihistorisk miljö

Hovings malmgård kommer att bevaras och varsamt renoveras för att även i framtiden kunna spela en central roll på platsen. Med sina industrihistoriska rötter erbjuder malmgården en värdig och berikande miljö för äldre, med möjlighet till ett boende i en vacker och historiskt intressant omgivning.

Genom att renovera parkmarken på gårdens övre del kan en trivsam och tillgänglig plats för alla skapas. För att bidra till en levande gatumiljö finns även möjligheter att längs gatan öppna upp lokaler, till exempel för ett café eller kontor

Rustat nav på en tryggare plats

De nya byggnaderna  ger ekonomiska förutsättningar för den nödvändiga renoveringen av den gamla malmgården. Det görs i samråd med Stockholms stad och antikvarier, allt med omsorg om kulturhistoriska värden. Genom att tillföra nya byggnaderkan malmgården också få en långsiktigt hållbar användning för fler och bli en trygg mittpunkt på en aktiverad plats. Allt detta kan då göras utan att belasta stadens ekonomi och skattebetalarna.

Planerna stannar inte vid husknutarna. Genom att förstärka kvaliteten som siktlinjerna mot vattnet, gatumiljöerna, gångstråken mot Hammarby sjö samt parkmiljön ökar kvaliteten på platsen för omkringliggande kvarter och besökare på östra Södermalm. Med nya miljöer och byggnader återför vi malmgården till ett samhällsviktigt sammanhang som den tappade när kringliggande byggnader revs på 1900-talet. Därmed bidrar vi med en ny årsring till områdets 300-åriga historia och till stadens utveckling.

Parallellt med dialogen om utformningen av byggnaderna runt malmgården har upprustningen av malmgårdens fasad, tak och fönster startat.Det beräknas vara klart under hösten 2024.

Trygg långsiktig aktör och fler vårdboenden

Einar Mattsson har utvecklat, uppfört, ägt och förvaltat fastigheter i snart 90 år. Vi är vana vid att utveckla fastigheter ansvarsfullt och med hög kvalitet. Därför är det också bra med en pålitlig aktör som kan ta ansvar för boendet och byggnaderna.  Judiska Hemmet, som planerar för driften, är en omsorgsfull och långsiktig samhällsaktör. Verksamheten kommer att erbjuda en modern och kvalificerad vård och omsorg för de boende. Det kommer de kunna göra i en byggnad som är ritad med hänsyn till såväl kulturhistoriska sammanhang som dagens krav på vård- och arbetsmiljö.

Judiska hemmets nuvarande boende är av äldre karaktär och behöver renoveras. Det bästa är då att flytta boendet till en ny plats med hänsyn tagen till vårdtagarnas behov. Den befintliga byggnaden är nu såld till en aktör som efter renovering fortsatt använda husen för vårdboende med en ny aktör. I och med det kommer antalet vårdboendeplatser i staden att öka.

 

Länkar:

Om Einar Mattssons planer i kv. Sommaren 10Hovings malmgård och dess historia

Renovering av Hovings Malmgård

Stadsbyggnadsprocessen

Planprocessen i kv. Sommaren 10 Einar Mattssons fastigheter och projekt

Stockholm växer

Einar Mattssons värdekedja

Lediga jobb på Einar Mattsson


 

Fråga oss