Nyheter / 2024 / Hur Einar Mattsson forskar kring mer hållbara fastigheter på KTH Dig-IT Lab
2024-06-05

Hur Einar Mattsson forskar kring mer hållbara fastigheter på KTH Dig-IT Lab

Einar Mattsson kommer i närtid att starta ett projekt tillsammans med EQUA för att utveckla energiberäkningsmodeller. Fastighetskoncernen Einar Mattsson äger 102 fastigheter från olika tidsepoker – och har därför många tekniska installationer att testa olika modeller på – vilket blir en väldigt bra testplattform för båda parter. Einar Mattssons motiv till att delta är för att minska klimatpåverkan.

Illustration över testbäddar på KTH Dig-IT Lab

Forskning för optimering i testmiljö 
– Eftersom Einar Mattsson har inte bara har flera nybyggda fastigheter utan också ett stort äldre bestånd, är det avgörande för Einar Mattsson att få arbeta med digitaliseringen så att vi kan vi reducera energianvändningen och därmed minska klimatpåverkan även från de äldre byggnaderna så snart som möjligt. Redan inom två år hoppas vi kunna använda oss av resultat från forskningen och tillämpa i några av våra fastigheter, berättar Mikael Dimadis, projektledare för Einar Mattssons forskning

Digitala tvillingar simulerar optimeringen 
I de utvalda fastigheterna som är med i det här forskningsprojektet skapas en digital tvilling. I tvillingen samlas all data för simuleringar kan göras utifrån just den här byggnadens konstruktion, inomhustemperaturer och vädrets påverkan under olika årstider. Alla tester kan då ske digitalt innan den mest lämpliga inställningen görs i den verkliga byggnaden. Målet är att i förväg kunna se vilka åtgärder och vilken drift som behövs för att optimera energianvändningen och minska byggnadens klimatpåverkan.  

Einar Mattssons personal involverade  
Forskningsprojekten är indelade i flera olika delprojekt. Från Einar Mattssons deltar fastighetsförvaltningen, IT-avdelningen, energikunniga projektledare från teknik- och energigruppen och även fastighetsdriften deltar med sina energiexperter i ett av projekten. Forskningen ger en unik möjlighet att få ny kunskap på flera nivåer i koncernen. 
 
Tester tack vare andras och egen data 
Inom ramen för KTH Dig-IT Lab kommer data att delas mellan olika fastighetsägare. Det gör att Einar Mattsson kan ta del av, och testa, hur andra fastighetsägare arbetar med liknande system i sina fastigheter. En del av forskningsprojekten i sig är att kunna sätta upp nya standarder för hur vi ska kunna dela data mellan olika system, så att det går att göra jämförelser byggnader emellan och utifrån olika fastighetsägares data. 

Fråga oss