Nyheter / 2024 / Flera renoveringsinsatser och dubbla läckageskydd vann Einar Mattssons Vattenpris 2023
2024-01-25

Flera renoveringsinsatser och dubbla läckageskydd vann Einar Mattssons Vattenpris 2023

Einar Mattsson har instiftat ett nytt pris där idéer som syftar till att minska risken och konsekvenserna av vattenskador uppmärksammas. För att kunna bli nominerad till priset krävs att åtgärden genomförts i befintliga processer och projekt. I år skickades 36 förslag in, varav två fick dela på förstaplatsen.

Einar mattssons vattenpris.jpgEinar Mattsson-koncernens Vattenpris.

Einar Mattssons Vattenpris ska inspirera och skapa engagemang genom att årligen uppmärksamma goda exempel på hur vi driver, utvecklar och genomför förbättringar som minskar kostnader som orsakas av vatten.

– Vatten alstrar betydande kostnader för underhåll och förbrukning. Einar Mattsson ska bli bäst i branschen på att hantera och förstå hur vatten påverkar våra hus. Med Einar Mattssons vattenpris vill vi synliggöra årets bästa förbättring eller utvecklingsprojekt, berättar Stefan Ränk, koncernchef och delägare på Einar Mattsson.

Prisutdelning på Nalen

Priset delades ut för första gången 2023 och då på koncernens julfest dit koncernens alla medarbetare var inbjudna. På plats var då representanter för vinnarna; Kenny Hult, platschef för renoveringen i kvarteret Råttan från Einar Mattsson Byggnads AB, och Stefan Wahlberg, hantverkare VVS, från Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB.

Flera insatser mot läckage i renoveringen av kvarteret Råttan

Här har personalen tillsammans i olika skeden av projektet genomfört flera olika åtgärder, såsom väderskydd på taket, utslagsbackar för tillfälligt vatten under byggtiden i trapphuset, badrum med vattenfördelare i tak och servicelucka, U-profil (en stållist mellan parkettgolv och hallgolv) vid klinkerrutan i hallen som skyddar parkettkanten mot väta. Dessutom ska samtliga lägenheter ha plastmatta under kyl och frys inför återflytten av hyresgästerna.

Uppvikt läckageskydd under diskbänk och under kyl och frys

När plastmattor byts ut i kök görs sedan en tid tillbaka ett särskilt uppvik på kanterna bakom bänkstommarna för att förhindra fuktspridning vid vattenläckor. Plus att man lägger in ett läckageskydd under skåpet under diskhon. På detta sätt kan man tidigare upptäcka ett droppande läckage och åtgärda innan skadorna blir för omfattande. Därtill läggs även ett läckageskydd under kyl och frys. Gruppen Stefan Wahlberg jobbar i hanterar förtjänstfullt arbetet med att återställa lägenheter i Einar Mattssons bestånd efter vattenskador.

Fråga oss